Omiń nawigację

Analiza profilu lotniczego w MODUS™

Funkcja dopasowania łopatki MODUS do obliczania i raportowania profilu przekrojów łopatek oraz charakterystyki profilu lotniczego.

Analiza profilu lotniczego w MODUS

Mając nominalne przekroje profilu lotniczego z modelu CAD oraz rzeczywiste przekroje z narzędzia MPCS, można przygotować raport dotyczący charakterystyki profiluprofilu lotniczego.

Ocena profilu

Analiza profilu łopatki

Pakiet MODUS udostępnia narzędzia do kompleksowej oceny profilu i raportowania graficznego. Wyniki pomiarów profilu są w pełni zintegrowane ze wszystkimi innymi funkcjami raportów pomiarowych i można je generować w plikach formatu PDF.

Ocena profilu lotniczego

Pakiet MODUS udostępnia narzędzia do kompleksowej oceny profilu lotniczego i raportowania graficznego. Można analizować następujące właściwości:

  • Ocena profilu lotniczego Grubość maksymalna
  • Promienie krawędzi natarcia i spływu, kąty i grubość
  • Kąty skręcenia
  • Odległości po cięciwie
  • Środki ciężkości