Omiń nawigację

Narzędzie MODUS™ do podziału chmury punktów na sekcje

Narzędzie MODUS do podziału chmury punktów na sekcje generuje przekroje „powierzchniowe” na dowolnej płaszczyźnie przechodzącej przez chmurę punktów poprzednio zebraną poprzez system REVO.

Generowanie przekroju nominalnego.

Dla każdego ocenianego przekroju należy utworzyć krzywą nominalną na podstawie modelu CAD. Program MODUS zapewnia tę funkcję dla dowolnej liczby przekrojów— opcja „Dodaj przekrój”.

Generowanie sekcji powierzchniowej

Narzędzie MPCS jest używane do generowania sekcji z chmury punktów zebranych przez system REVO. Sekcje znajdują się na powierzchni, nie zaś w punkcie środka końcówki pomiarowej, co pozwala na usunięcie błędu kosinusoidalnego podczas dopasowywania danych.

Narzędzia MPCS można używać wielokrotnie w tym samym zbiorze danych pomiarowych, zarówno w momencie pomiaru lub w późniejszym czasie, jeśli wymagane są kolejne przekroje w innych miejscach. Nie trzeba ponownie mierzyć łopatki.

  • MPCS on-surface section generation using ball rolling technique to eliminate cosine errors