Omiń nawigację

Interferometr z retroreflektorem RLD10

Interferometry z retroreflektorem odpowiednie do zastosowań dalekiego zasięgu i wysokich prędkości.

W głowicy detekcyjnej RLD10 umieszczono układ optyczny interferometru, unikatowy, wielokanałowy układ detekcji prążków, przysłonę lasera i wbudowany sterownik wiązki. Dostępne są dwie wersje głowicy detekcyjnej RLD10 — 0° i 90°.

Właściwości i korzyści

  • Rozwiązania wieloosiowe — jedno- i dwuosiowe systemy retroreflektorów są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach wieloosiowych.
  • Daleki zasięg i wysoka prędkość — głowice detekcyjne z interferometrami z retroreflektorem pozwalają na wykorzystanie w zastosowaniach dalekiego zasięgu lub z wysoką prędkością, w których nie można używać interferometru ze zwierciadłem płaskim.
  • Wrażliwe środowiska — dostępne także w wersjach o mniejszej mocy, dla zastosowań wymagających rozpraszania mocy niższych niż określone < 2 W standardowej głowicy RLD10.

Dane techniczne

Przesuw w osiachod 0 m do 4 m
Rozdzielczość (skonfigurowano z RLU)

Analogowa kwadraturowa = λ/2 (316 nm)
Cyfrowa kwadraturowa = 20 nm
Rozdzielczość RPI20 = 77,2 pm

Błąd nieliniowości systemu* (SDE)

*z wyłączeniem interfejsu

<±5 nm poniżej 100 mm/s przy sile sygnału >70%
<±13 nm przy prędkości 2 m/s przy sile sygnału >50%
Szybkość maksymalnaDo 2 m/s

Pomiar w osiach o długości powyżej 4 m — zobacz nasz system enkodera laserowego HS20, który umożliwia pomiar w osiach o długości do 60 m.

W przypadku niepróżniowych zastosowań wymagana jest jakaś forma kompensacji współczynnika załamania światła dla utrzymania dokładności w zmiennych warunkach środowiskowych. Do kompensowania tych wahań firma Renishaw oferuje system kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10. Retroreflektory dostarczone przez firmę Renishaw mogą nie być przydatne w zastosowaniach próżniowych lub bliskich próżniowym.

Integrując interfejs równoległy RPI20 z systemem RLE (konfiguracja z układem zwierciadeł płaskich), można uzyskać rozdzielczość do 38,6 pikometra. Aby zapewnić podwyższoną rozdzielczość cyfrowego sygnału wyjściowego, interpolatory serii REE firmy Renishaw mogą oferować rozdzielczości aż do 395 nm (konfiguracja z układem zwierciadeł płaskich). Ten interfejs przyjmuje różnicowe sygnały analogowe 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym oraz generuje sygnał wyjściowy w formacie równoległym. Więcej informacji na temat akcesoriów można znaleźć w tematach dotyczących systemu kompensacji RCU10 oraz interfejsów enkoderów laserowych

Informacje o produkcie