Omiń nawigację

Światłowodowe enkodery laserowe

Dwuosiowy zespół laserowy RLU Zespół lasera RLU10

Zespół RLU10 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±50 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny, dzięki czemu jest praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem w większości zastosowań „w powietrzu”.

Dwuosiowy zespół laserowy RLU Zespół lasera RLU20

Do zastosowań, w których wymaga się doskonałych parametrów pomiarowych, jak np. próżnia. Zespół RLU20 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±2 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny.

Głowica detekcyjna RLD10 o kącie wyjścia 0° Interferometr ze zwierciadłem płaskim RLD10

RLD10-PMI (interferometr ze zwierciadłem płaskim) to system dwuosiowy przeznaczony do zastosowań, w których wymagane jest zwierciadło płaskie (np. w wypadku płaszczyzny XY).

Interferometr z retroreflektorem RLD10 Interferometr z retroreflektorem RLD10

RLD10-RRI (interferometr z retroreflektorem) to interferometr jednoosiowy przeznaczony do zastosowań, w których wymagany jest retroreflektor (np. w wypadku dalekiego zasięgu lub dużych prędkości pomiaru).

Interferometr różnicowy RLD10-X3-DI i zwierciadła Interferometr różnicowy RLD10

RLD10 DI (interferometr różnicowy) to interferometr dwuosiowy przeznaczony do pomiarów różnicowych. Nadaje się idealnie do zastosowań w komorach próżniowych.

Głowica detekcyjna RLD10 o kącie wyjścia 0° RLD10 bez wewnętrznego interferometru

Głowica detekcyjna RLD10-XX (bez wewnętrznego interferometru) nie ma wbudowanego wewnętrznego układu optycznego interferometru. Pozwala to na jej zastosowanie w połączeniu ze specjalistycznymi układami optycznymi do pomiarów położenia liniowego, kątowego oraz prostoliniowości.

Zespół kompensatora RCU10 oraz czujniki System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10

Wykorzystuje czujniki parametrów otoczenia do monitorowania środowiska roboczego maszyny i zapewnia kompensację w czasie rzeczywistym sygnałów położeniowego sprzężenia zwrotnego.

Szybki interfejs równoległy RPI30

Interfejs równoległy RPI30

RPI30 akceptuje różnicowe sygnały analogowe typu sinus / cosinus 1 Vpp, dokonuje interpolacji w zakresie 4096, dostarczając 36-bitowy sygnał wyjściowy w formacie równoległym z danymi położenia przy maks. rozdzielczości 36 bitów.

Interfejs równoległy RPI20 Interfejs równoległy RPI20

Akceptuje różnicowe sygnały analogowe typu sinus / cosinus 1 Vpp oraz dokonuje interpolacji w zakresie 4096, dostarczając 36-bitowy sygnał wyjściowy w formacie równoległym z możliwością uzyskania rozdzielczości 38,6 pikometrów przy szybkości 1 m/s.

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Interfejs RLI20-P przyjmuje sygnał 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE i dostosowuje go do standardu sterownika firmy Panasonic (seria MINAS A5).

Interfejs USB RSU10 Interfejs USB RSU10

Interfejs USB RSU10 przyjmuje sygnał analogowy 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE, interpoluje go x16.384 oraz generuje sygnał położenia przez port USB.

Interfejsy REE Interpolatory REE

Gama interpolatorów REE stanowi proste rozwiązanie typu „podłącz i używaj” interpolacji sygnałów niższego poziomu, zapewniając ponad dwudziestokrotny wzrost rozdzielczości cyfrowego, kwadraturowego sygnału wyjściowego.

Zwierciadło płaskie w zamocowaniach firmy Renishaw Zwierciadła i akcesoria

Zwierciadła płaskie o wysokim współczynniku odbicia z łatwo regulowanymi zamocowaniami oraz okna komory próżniowej o minimalnej stracie sygnału. Dane techniczne tych zwierciadeł i układów optycznych pozwalają na osiągnięcie najwyższej wydajności systemu enkodera laserowego.

Zespół peryskopu DI 15 mm Zespół peryskopu DI 15 mm

Zespół peryskopu pozwala na zwiększenie offsetu między pomiarem i wiązkami referencyjnymi głowicy detekcyjnej interferometru różnicowego RLD10-X3-DI.

Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych

Pozwala na utrzymanie całego toru pomiarów w próżni, gdy używa się go z głowicą detekcyjnej RLD10-A3-XX.

Peryskop wieloosiowy RMAP

Peryskop wieloosiowy RMAP-3A Peryskop wieloosiowy firmy Renishaw umożliwia pomiar w sześciu stopniach swobody w zastosowaniach ze stolikami XY, wykorzystując parametry pomiarowe głowicy interferometru RLD10-X3-DI do precyzyjnego pomiaru pochylenia w pionie, odchylenia w poziomie i obrotu.