Omiń nawigację

Interfejsy enkoderów laserowych

Elastyczne interfejsy laserowe do zastosowań wysokiej rozdzielczości.

Interfejs równoległy RPI30

RPI30 akceptuje różnicowe sygnały analogowe typu sinus / cosinus 1 Vpp, dokonuje interpolacji w zakresie 4096, dostarczając 36-bitowy sygnał wyjściowy w formacie równoległym z danymi położenia przy maks. rozdzielczości 36 bitów. W połączeniu z dwuosiowym systemem interferometrów ze zwierciadłem płaskim (PMI) (okres podstawowy sinusoidy wynosi nominalnie 158 nm), co daje wynik najmniej znaczącego bitu słowa równy 38,6 pikometra przy prędkości do 2 m/s.

Można włączyć aktywną korekcję Lissajous, aby skompensować offset DC i niedopasowanie AC enkodera laserowego i poprawić błąd cykliczny (SDE) do ±0,1 nm przy niskich prędkościach.

Szybki interfejs równoległy RPI30

Właściwości i korzyści

 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,1 nm).
 • Aktywna korekcja błędu cyklicznego — redukcja błędów przy pomiarze położenia.
 • Dane położenia — przekształca analogowy sygnał kwadraturowy 1 Vpp z enkodera RLE na odczyt położenia przez magistralę równoległą.
 • Aktywna aktualizacja — offset DC i niedopasowanie AC.
 • Łatwość dostępu — złącze diagnostyczne do zdalnego pobierania i analizy.
 • Rozwiązania wieloosiowe — wyjście położenia i stanu dwóch osi przez magistralę zgodną z LVTTL (3,0 V).
 • Protokół komunikacyjny — dane o położeniu jako 36-bitowe (słowo z uzupełnieniem do dwóch) i wybór LSB.
 • Bieżący stan — obejmuje siłę sygnału i wskaźniki błędów.

Dane techniczne

System ze zwierciadłem płaskimi
System z retroreflektorem
Rozdzielczość38,6, 77,2, 154,4 lub 308,8 pm77,2, 154,4, 308,8 lub 617,6 pm
Maksymalna szybkość2 m/s4 m/s
Sygnał wyjściowy36-bitowe (uzupełnienie do dwóch)36-bitowe (uzupełnienie do dwóch)
Składowa błędu cyklicznego SDE* (bez RLE i bez włączonej korekty)Zwierciadło płaskie – PMIRetroreflektor – RRI
Prędkość < 50 mm/s (PMI)
Prędkość < 100 mm/s (RRI)
Siła sygnału > 25%
< ±0,5 nm< ±1,0 nm
Prędkość > 50 mm/s i < 2 m/s
Prędkość > 100 mm/s i < 4 m/s
< ±2,0 nm< ±4,0 nm
*Błąd nieliniowości
Składowa błędu cyklicznego SDE* (z RLE i z włączoną korektą)Zwierciadło płaskie – PMIRetroreflektor – RRI
Prędkość < 50 mm/s (PMI)
Prędkość < 100 mm/s (RRI)
Siła sygnału > 50%
< ±0,1 nm< ±0,2 nm
*Błąd nieliniowości

Interfejs równoległy RPI20

Interfejs RPI20 zamienia analogowy, kwadraturowy sygnał 1 Vpp z RLE systemu enkodera laserowego w celu zapewnienia sygnału sprzężenia zwrotnego położenia wysokiej rozdzielczości (interpolacja 4096x) w formacie słowa równoległego.

Interfejs równoległy RPI20 z RoHS

Właściwości i korzyści

 • Wysoka rozdzielczość — maks. interpolacja 4096x analogowych sygnałów kwadraturowych.
 • Rozwiązania wieloosiowe — możliwość pracy w siedmiu osiach na jednej magistrali.
 • Szybka komunikacja — pasmo wejściowe <6,5 MHz, 36-bitowy, równoległy format wyjściowy.
 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm).

Opcjonalna, dwuosiowa karta hosta VME umożliwia zastosowanie interfejsu RPI20 w architekturze systemu VME.

Dane techniczne

Rozdzielczość38,6 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
77,2 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowy36-bitowe słowo równoległe

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Zespół RLI20-P pozwala na połączenie systemu enkodera laserowego firmy Renishaw ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES). Przy użyciu analogowego, kwadraturowego sygnału 1 Vpp z systemu enkodera laserowego sygnał przechodzi przez szybki interpolator przed wystawieniem go jako inkrementalnego odczytu położenia w formacie RS485.

Interfejs laserowy RLI20-P — Panasonic

Właściwości i korzyści

 • Zgodność z systemami Panasonic — bezpośrednia zgodność ze sterownikiem firmy Panasonic (MINAS A5-SERIES).
 • Szybka komunikacja — duża prędkość wewnętrznej aktualizacji położenia (100 MHz).
 • Wysoka dokładność — niski błąd cykliczny (SDE) (± 0,5 nm).

Dane techniczne

Rozdzielczość1 nm (system ze zwierciadłem płaskim)
2 nm (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Sygnał wyjściowyRS485, 2.5 Mb/s, zgodny ze sterownikami firmy Panasonic
serii MINAS A5

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Błąd nieliniowości

Interfejs USB RSU10

Interfejs USB RSU10 przyjmuje sygnał analogowy 1 Vpp o przebiegu sinusoidalnym / kosinusoidalnym z systemu RLE, interpoluje go x16.384 oraz generuje sygnał położenia przez port USB.

Zastosowanie interfejsu RSU10 zapewnia zgodność danych pomiarowych z pakietami oprogramowania firmy Renishaw (LaserXL oraz QuickViewXL). Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą wyświetlać i analizować dynamiczne dane pomiarowe uzyskiwane w czasie rzeczywistym.

Z każdym interfejsem RSU10 jest dostarczany zestaw do opracowywania oprogramowania (SDK) o maksymalnej częstotliwości aktualizacji 20 Hz. Pozwala on na opracowywanie oprogramowania dostosowanego do danej funkcji.

Interfejs USB RSU10

Właściwości i korzyści

 • Wysoka rozdzielczość interpolacja x16.384 zapewnia rozdzielczość sygnału do 9,64 pikometra przy prędkości 1 m/s.
 • Elastyczne oprogramowanie — zgodne z powszechnie uznawanymi pakietami do kalibracji; zapewnia elastyczność zestaw do opracowywania oprogramowania firmy Renishaw.
 • Automatyczne zbieranie danych — narzędzie wejściowe TPin do wyzwalania umożliwia zbieranie danych po otrzymaniu zewnętrznego sygnału.

Dane techniczne

Rozdzielczość9,64 pikometra (system ze zwierciadłem płaskim)
19,28 pikometra (system z retroreflektorem)
Maksymalna szybkość1 m/s (system ze zwierciadłem płaskim)
2 m/s (system z retroreflektorem)
Maksymalna prędkość aktualizowania50 kHz (maks. 20 Hz gdy używa się zestawu SDK)

PMI

PMI

RRI

RRI

Prędkość

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

3 nm

4 nm

6 nm

8 nm

*Błąd nieliniowości

Informacje o produkcie