Omiń nawigację

Kontrola w trakcie procesu

Aktywna kontrola procesu umożliwia wytwarzanie prawidłowych części obrabianych „za pierwszym razem”.

W warstwie kontroli w toku procesu Piramidy Produktywności Procesu (Productive Process Pyramid™) występują elementy kontroli osadzone w procesie skrawania. Te elementy kontroli aktywnej reagują automatycznie na stan materiału, czynniki zmienności typowe dla procesu oraz na nieplanowane zdarzenia, aby minimalizować niezgodność procesu z wymaganiami.

Zachowuj kontrolę podczas przebiegu skrawania

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Kontrola podczas procesu obróbki Warstwa kontroli procesu piramidy produktywności procesu stawia czoła źródłom zmienności, które są typowe dla procesu obróbki, takim jak zużycie narzędzi i zmiany temperatury, dostarczając użytecznej informacji zwrotnej i pozwalając na podejmowanie decyzji w trakcie procesu skrawania.

Jest to kontrola aktywna, stosowana podczas procesu skrawania.

Pomiary w trakcie cyklu umożliwiają …

  • Sonda RMP600 na obrabiarce skrawanie metalu zapewniające reagowanie na takie zmiany w procesie obróbki, jak odkształcenie przedmiotu obrabianego, zużycie narzędzia oraz efekty termiczne
  • aktualizowanie układów współrzędnych, parametrów, offsetów i przebiegu programów logicznych w zależności od stanu materiału.

Funkcja wykrywania uszkodzonych narzędzi rozpoznaje ...

  • Sonda TRS2 obecność narzędzia
  • położenie narzędzia -w celu sprawdzenia, czy nie doszło do wyciągnięcia narzędzia,
  • uszkodzoną i/lub ukruszoną krawędź narzędzia.

Kontrola aktywna

Aktywna kontrola procesu umożliwia wytwarzanie prawidłowych części obrabianych „za pierwszym razem”. Nie występuje więc potrzeba rezerwowania mocy przerobowych do operacji poprawek i przeróbek.

Zautomatyzowanie pomiarów w toku produkcji oznacza, że obrabiarki nie będą już oczekiwać na ponowne uruchamianie ich przez operatorów.

Systemy pomiarów w cyklu produkcyjnym wprowadzają do obrabiarek pewien poziom inteligencji, jaka jest im potrzebna do samodzielnego podejmowania decyzji. Umożliwia to bezobsługową obróbkę w długich okresach czasu, zapewniając zwiększenie wydajności produkcji.

Sondy do kontroli przedmiotów obrabianych, system rozpoznawania uszkodzeń narzędzi TRS2 oraz oprogramowanie Productivity+™ firmy Renishaw dostosowują operacje skrawania do bieżącego stanu materiału i środowiska roboczego dzięki automatycznej informacji zwrotnej.

Wzorce procesu produkcyjnego

Dokumenty