Omiń nawigację

Przygotowanie procesu

Zautomatyzowane ustawianie z wykorzystaniem sond pomiarowych może być do 10 razy szybsze niż w przypadku metod manualnych.

Elementy kontroli w warstwie przygotowania procesu piramidy produktywności procesu (Productive Process Pyramid™) ustalają zależności pomiędzy obrabiarką, przedmiotem obrabianym oraz narzędziami zanim rozpocznie się skrawanie. Te zautomatyzowane, prognostyczne elementy kontroli dają pewność, że już pierwsze skrawanie będzie poprawne.

Zadbaj, aby pierwsze skrawania były dokładne

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Proces ustawiania W warstwie przygotowania procesu Piramidy rozpoznaje się takie źródła zmienności, jak położenie przedmiotu, wymiary narzędzi i offsety na obrabiarce, skupiając czynności obróbkowe na bieżącym położeniu przedmiotu.

Są to prognostyczne elementy kontroli, stosowane tuż przed rozpoczęciem skrawania.

W procesie ustawiania narzędzi następuje ustalenie…

 • OTS na obrabiarce długości od czoła wrzeciona w celu określenia offsetu wysokości oraz sprawdzenia, czy długość odpowiada definiowanej tolerancji,
 • średnicy podczas obracania się narzędzia w celu określenia offsetu jego wymiaru.

W procesie ustawiania przedmiotu obrabianego następuje ustalenie…

 • Sonda stykowa RLP40 identyfikacji przedmiotu w celu wybrania właściwego programu sterowania numerycznego (NC),
 • położenia elementu bazy wymiarowej w celu ustanowienia układu współrzędnych roboczych (WCS),
 • rozmiaru półproduktu/przedmiotu obrabianego w celu określenia stanu naddatku oraz sekwencji skrawania zgrubnego,
 • zorientowania przedmiotu obrabianego (względem osi maszyny) w celu określenia obrotu układu współrzędnych.

W procesie ustawiania obrabiarki następuje ustalenie…

 • Kula wzorcowa sprawdzianu AxiSet na stole obrabiarki 5-osiowej zestrojenia osi obrotowej, podzielnicy lub elementów zamocowania, niezbędnych do pozycjonowania i uchwycenia przedmiotu obrabianego,
 • pozycja środka obrotu indeksera i/lub punkty odniesienia uchwytów.

Kontrola prognostyczna

Zautomatyzowane ustawianie z wykorzystaniem sond pomiarowych może być do 10 razy szybsze niż w przypadku metod ręcznych, oferując więcej czasu na skrawanie.

Pomiary przy użyciu sond są także przewidywalne – będziesz wiedzieć, ile czasu potrwa ustawianie i będziesz mógł odpowiednio zaplanować czynności.

Procesy ustawiania z zastosowaniem sond pomiarowych zainstalowanych na obrabiarkach, mogą być w pełni sterowane programowo, tak aby wykwalifikowani operatorzy nie byli już potrzebni do wykonywania pomiarów, przeprowadzania obliczeń oraz do wprowadzania zmian offsetów.

Sondy do kontroli przedmiotów obrabianych, układy ustawiania narzędzi oraz oprogramowanie Productivity+™ firmy Renishaw są narzędziami niezbędnymi do szybkiego, automatycznego i powtarzalnego ustawiania operacji skrawania.

Wzorce procesu produkcyjnego

 • Educational article: (AP200) Productive Process Pattern: Part identification Educational article: (AP200) Productive Process Pattern: Part identification [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to take measurements on the raw material (or previously machined features) to determine the identity of the component, the component alignment on the machine tool, and/or to check for non-conforming material.

 • Educational article: (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection Educational article: (AP201) Productive Process Pattern: Intelligent program selection [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to determine whether the component blank loaded in the machine tool is the correct one for the machining program. Where a unique, identifiable feature exists on the component (or one can be added) a probe may be used to make a logical decision about which of the available cutting programs should be used.

 • Educational article: (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check Educational article: (AP202) Productive Process Pattern: Part presence check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to identify which components are actually present and should be machined. The probing results can be used to control program logic that determines whether to machine a component or to skip machining if no part is present.

 • Educational article: (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up Educational article: (AP203) Productive Process Pattern: Job set-up [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to automatically measure the location of the component and update the relevant offset. Where appropriate, also use the probe to update the orientation of the component using a controller function or a rotary axis.

 • Educational article: (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting Educational article: (AP204) Productive Process Pattern: Tool setting [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a tool setting probe mounted within the machine tool to automatically set the length and diameter of each tool before machining begins.

 • Educational article: (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification Educational article: (AP205) Productive Process Pattern: Tool identification [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. An on-machine tool setting system is used to establish tool length and diameter offsets when replacing tools. As a safety check, the measured values are compared against reference dimensions with a tolerance applied: if the tool length or diameter deviation is greater than the allowed tolerance, the process will stop safely before any machining takes place or any damage can occur.

 • Educational article: (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check Educational article: (AP206) Productive Process Pattern: Machine capability check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to perform a machine capability test before machining. Commence machining only if the machine is within the capability limits defined for the component. Measuring known reference features shows the machine is capable of positioning itself accurately and repeatably, or if there is a capability problem.

 • Educational article: (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check Educational article: (AP207) Productive Process Pattern: Clearance check [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to test critical sections of a toolpath where interference is possible. The probe will stop when a collision is detected making it safe to perform this check: a cutting tool is not able to provide this feedback. Proceed with the machining process only after all potentially hazardous areas have been tested and probe results indicate that no obstacles exist within the tool path.

 • Educational article: (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming Educational article: (AP208) Productive Process Pattern: Parametric programming [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure features which vary between parts within a given family and allocate macro variables for those feature measurements. Different parts can be produced by a family-specific rather than a part-specific program by controlling features that vary between parts using logic based on probe measurement results.

 • Educational article: (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation Educational article: (AP209) Productive Process Pattern: Path optimisation [en]

  Productive Process Pattern™ from the process setting layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe to measure workpiece condition. Apply logic based on the measured stock size to control the cutting path so that air cutting is eliminated and machining moves always cut metal.

 • Educational article: (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining Educational article: (AP210) Productive Process Pattern: Adaptive machining [en]

  A manufacturing process may dictate that the form of a finished component is dependent on the form of the input material for that process. In these circumstances, it is necessary to measure the form of the input component and use the measurement to produce a customised cutting program which is unique to that component.

Dokumenty