Omiń nawigację

SP25M

Sonda SP25M, o średnicy zaledwie 25 mm, zaopatrzona w całą gamę modułów skanujących i elektrostykowych, jest najbardziej uniwersalnym systemem sondy skanującej na świecie.

SP25M + moduły

Sonda SP25M zawiera dwa czujniki w jednej obudowie. Użytkownik może dokonywać wyboru spośród pięciu modułów skanujących (które mogą utrzymywać trzpienie pomiarowe z gwintem M3 o długościach od 20 mm do 400 mm) i adaptera, zgodnego z modułami sond serii TP20 firmy Renishaw. Ta możliwość pozwala skanować i dokonywać pomiarów stykowych przy użyciu jednego systemu sondy.

Niewielkie rozmiary sondy SP25M oraz mocowanie typu „autojoint” sprawiają, że jest ona zgodna z głowicami PH10M PLUS / PH10MQ PLUS i PH6M. Można ją również mocować na adapterze wieloprzewodowym. Wszystkie te cechy razem zapewniają doskonały zasięg i dostęp do elementów przedmiotu obrabianego.

Szczegółowe informacje na temat technologii sondy SP25M można znaleźć w artykule technicznym dotyczącym tej sondy.

Właściwości i korzyści

 • Najmniejsza na świecie sonda skanująca o średnicy zaledwie 25 mmMRS z dwoma zespołami FCR25 z portami potrójnymi [180]

  Oferta systemów wymiany modułów FCR25, z których każdy umożliwia przechowywanie w każdym porcie dowolnych elementów systemu SP25M.

  • Moduły skanujące SM25 oraz moduły przystawki TM25-20 TTP można dokować bezpośrednio w portach FCR25.
  • Obsady trzpieni skanujących SH25 wymagają przystawki PA25-SH.
  • Moduły TP20 można przechowywać z pomocą przystawki PA25-20.
 • Wspaniałe parametry metrologiczne — odizolowany, optyczny układ pomiarowy oraz kompensacja wielomianowa 3-go stopnia.
 • Pięć modułów zapewnia optymalne parametry działania w całym zakresie długości trzpieni pomiarowych (do 400 mm).
 • Dwa czujniki w jednej sondzie — skanujący i elektrostykowy.
 • Zabezpieczenie w razie kolizji oraz prosta wymiana trzpieni pomiarowych.
 • Szybki i prosty cykl kalibracji sondy
 • Nadaje się idealnie do pomiarów profilów i kształtu.
 • Jest przystosowana do używania na sterowanych silnikiem głowicach indeksowanych dla zapewnienia większej elastyczności zastosowań oraz skrócenia czasów cykli skanowania.
 • Prosta i wytrzymała konstrukcja oferuje większą niezawodność — brak silników oraz mechanizmów blokujących.

Moduły i obsady trzpieni pomiarowych sondy SP25M

Elementy systemu SP25M

Oferta modułów pozwala użytkownikom sondy SP25M rozbudowywać ich możliwości pomiarowe w miarę upływu czasu.

Każdy moduł skanujący SM25-# jest zoptymalizowany pod względem wzmocnienia i ugięcia właściwego sprężyny w celu dopasowania do określonego zakresu długości trzpieni pomiarowych. Każdemu modułowi odpowiada właściwa obsada trzpieni pomiarowych SH25-#.

Obsady trzpieni pomiarowych SH25-3 i SH25-4 są skonstruowane ze stałym trzonem z włókna węglowego, na którym mocuje się trzpień pomiarowy z gwintem M3 o dobranej prawidłowej długości roboczej.

Na sondzie SP25M można instalować również układy z trzpieniami bocznymi. Możliwe jest to dla modułów skanujących SM25-1/2/3/4/5 z wykorzystaniem talerzyków (SH25-1/2/3/4/5). W przypadku stosowania dłuższych trzpieni bocznych, firma Renishaw zalecana użycie nowych talerzyków SH25-2A/3A/4A, które zostały zaprojektowane specjalnie dla takiego zastosowania.

SM25-1

SM25-1

Stosowany z SH25-1

Długość trzpienia pomiarowego: od 20 mm do 50 mm

SM25-2

SM25-2

Stosowany z SH25-2

Długość trzpienia pomiarowego: od 50 mm do 105 mm

SM25-3

SM25-3

Stosowany z SH25-3

Długość trzpienia pomiarowego: od 120 mm do 200 mm

SM25-4

SM25-4

Stosowany z SH25-4

Długość trzpienia pomiarowego: od 220 mm do 400 mm

SM25-5

Moduł SM25-5.

Do użycia z obsadami SH25-5 w konfiguracjach z trzpieniami innymi niż proste i gwiazdowymi

Długość trzpienia pomiarowego: od 20 mm do 100 mm

Moduł przystawki TM25-20 TTP

TM25-20 TTP

Stosowany z modułami elektrostykowymi i adapterami TP20

Elastyczne magazynki FCR25

Oferta systemów wymiany modułów FCR25, z których każdy umożliwia przechowywanie w każdym porcie dowolnych elementów systemu SP25M.

 • Moduły skanujące SM25 oraz moduły przystawki TM25-20 TTP można dokować bezpośrednio w portach FCR25.
 • Obsady trzpieni skanujących SH25 wymagają przystawki PA25-SH.
 • Moduły TP20 można przechowywać z pomocą przystawki PA25-20.

FCR25

MRS z dwoma zespołami FCR25 z portami potrójnymi

Zespół z portami potrójnymi jest przystosowany do zainstalowania w modułowym systemie zasobnika MRS.

Zestaw wkładek przystawki portu FCR25

Porty FCR25

Wkładki PA25-SH i PA25-20 do przechowywania obsad trzpieni pomiarowych SH25-# lub modułów sondy TP20.

FCR25-L3

FCR25-L3

Autonomiczny zespół z 3 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych lub optycznych maszyn współrzędnościowych.

FCR25-L6

FCR25-L6

Autonomiczny zespół z 6 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych lub optycznych maszyn współrzędnościowych.

Karta interfejsu AC3

Karta interfejsu AC3 jest przeznaczona do stosowania w sytuacjach, gdy do sterowania maszyną współrzędnościową wykorzystywany jest komputer PC lub oryginalnie zainstalowane sterowanie (magistrala ISA). Ta karta realizuje funkcje zarządzania sondą.

Zestawy sondy SP25M

Prosimy zwrócić się do miejscowego biura Renishaw w celu uzyskania pełnego wykazu dostępnych obecnie zestawów sondy SP25M.

Klipy wideo

 • The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.

 • The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Artykuł techniczny

 • Technical note: SP25M Technical note: SP25M [en]

  At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.

Informacje o produkcie

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie nasz system skanujący SP25M. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat sposobu zintegrowania sondy SP25M z sondami skanującymi REVO