Hoppa över navigering

Equator™ 500-mätsystem

Renishaw's Equator™ 500 – flexibel mätning på verkstadsgolvet och intelligent processtyrning för större detaljer

Det större Equator 500-systemet möjliggör mätning av större detaljer, med ett arbetsområde med en diameter på 500 mm, och upp till 400 mm i höjd.

Både Equator 300- och 500-mätsystem är noggranna inom intervallet 5 ºC och 50 ºC vid alla temperaturförändringshastigheter, och har kapacitet för skanningshastigheter på över 200 mm/s.

Alla system är kompatibla med lättanvänd Organiser operator-programvara, EZ-IO-programvara för automatisering och IPC-programvara (intelligent processtyrning) för att uppdatera verktygsoffset på CNC-verktygsmaskiner.

Större mätområde

Equator 500 har ett mätområde med en diameter på 500 mm i X/Y-planet och 250 mm i Z när den används med skanningsmodulen SM25-2. Detta kan utökas till 400 mm i Z med skanningsmodulen SM25-3, vilket möjliggör att mätspetsar med en längd på upp till 200 mm kan nå många fler mått. Basen på Equator 500 stödjer arbetsstycken och fixturering med en total maxvikt på 100 kg.

Typiska användningsområden är tillverkning av transmission och motorkåpor för bilar och lastbilar, delar till drivlinor såsom vevstakar, differentialhus, fjädringsdelar, pressade delar, ventiler och pumpar.

Bild på Equator 500 arbetsområde

Noggrannhet med snabba temperaturförändringar, nu över ett intervall på 45 ºC

Klimatförhållandena kan ge temperaturcykler som varierar under dagen och med årstiden. Till exempel kan en temperaturen hos en verkstad öka från kall tidigt på morgonen till att bli varm, både på grund av utemiljön och maskiner som värms upp. Equatorsystemet har visat att det kan hantera detta genom omkalibrering, vilket innebär att noggrann mätning kan påbörjas så fort den första detaljen har producerats och kan fortsätta oavsett hur omgivningsförhållandena förändras.

Nya Equator 500 - bredvid Equator 300


Automatisk uppdatering av verktygsoffset direkt från Equator 300- och 500-system

Equator-serien är kompatibel med ny IPC-programvara som möjliggör konstant övervakning och automatisk justering av bearbetningen, och som håller detaljernas mått i närheten av de nominella och väl inom processtyrningens gränsvärden. Denna korrigering av processavvikelser förbättrar detaljernas kvalitet och tillverkningskapaciteten, och minskar andelen skrot. Eftersom Equator-mätsystemet finns så nära CNC-processen möjliggörs justering vid tillverkningsplatsen, vilket undviker tidsfördröjningar och beroendet av inspektion av färdiga produkter. Ett Equator-mätsystem kan anslutas till en eller flera styrenheter för CNC-verktygsmaskiner.

Nya Equator 500 - uppdatering med IPC bredvid Equator 300

Mer information