Hoppa över navigering

Equator™-mätning förklarad

Med den patenterade designen med låg kostnad, sin unika konstruktion och arbetssätt är Equator-systemen ett snabbt jämförande mätsystem för inspektion av detaljer tillverkade i medelhöga till höga volymer.

Mätsystemet Equator

Equator-mätsystemet har en unik konstruktion och arbetssätt, och har redan ändrat sättet att tänka hos hundratals produktionstekniker,vilket har gjort det till det mätsystem som de föredrar.

Equator-system kan konfigureras i enlighet med behoven för applikationen och tillverkningsprocessen med alternativ för hårdvara, mjukvara och tillbehör för både manuella och automatiserade processer.

Jämförelserutin

Renishaws Equator-mätsystem är en innovativ och mycket repeterbar mätteknologi, baserat på traditionell jämförelse mellan produktionsdetaljer och en referensdetalj. Omkalibrering går lika snabbt som mätning av en produktionsdetalj och systemet kompenserar omedelbart för temperaturförändringar som kan uppstå i arbetsmiljön. Equator-system kan användas i fabriker med stora temperaturvariationer – det är bara att kalibrera om så nollställs systemet, redo att utföra repeterbara jämförande mätningar mot referensdetaljen.

En referensdetalj skannas för att skapa en uppsättning referensdata. Samma mätrutin används för att mäta varje produktionsdetalj. Varje produktionsdatauppsättning jämförs sedan med referensdatauppsättningen för att fastställa de verkliga måtten på detaljen och om de ligger inom de användardefinierade toleranserna.

CMM-jämförelse

Equator™ MODUS Organiser CMM compare status

Med CMM Compare kan den kalibrerade absoluta noggrannheten hos koordinatmätmaskinen ”utsträckas” till verkstadsgolvet för att tillhandahålla spårbarhet till Equator-mätningar. Koordinatmätmaskinen mäter referensdetaljen och skapar en kalibreringsfil (.cal) som överförs till Equator-systemet. Alla produktionsdetaljer kan användas som en referensdetalj.

Kalibreringsfilen (.cal) läses under kalibreringen för att möjliggöra att individuella punkter jämförs med data från mätningen av produktionsdetaljer.

Feature Compare

Equator™ MODUS Organiser Feature offsetting compare status

Feature Compare är ett alternativ till CMM Compare som gör processen att kalibrera referensdetaljen mycket enkel. Med Feature Compare kan användaren helt enkelt ta referensdetaljens mätdata från en inspektionsrapport och manuellt ange de faktiska värdena för varje måtts storlek, position eller orientering.

Referensdetaljen kan mätas på många olika sätt, inklusive på en CMM eller med kalibrerade handmätdon.

Golden Compare

Equator™ MODUS Organiser Golden compare status

En sista alternativ jämförelsemetod är Golden Compare, som använder en referensdetalj med ”guldstandard” för att kalibrera Equator-mätsystemet. Golden Compare-proceduren förutsätter att referensdetaljen är tillverkad med de nominella måtten på ritningen. Detta innebär att alla avvikelser hos referensdetaljen från de nominella måtten på ritningen inkluderas i mätningarna.

Denna process skiljer sig från de övriga jämförelseprocedurerna på så sätt att referensdetaljen inte först behöver kalibreras.