Hoppa över navigering

Fallstudie, flygindustrin

Punktmolnssektionerare

Med traditionella mätningsmetoder måste tvärsnittsprofiler på en bladform mätas individuellt. Ett DMIS-detaljprogram måste genereras och köras för varje sektion som behövs, och om ytterligare tvärsnittsprofiler behövs i framtiden måste bladet mätas igen.

Renishaws punktmolnssektionerare (point cloud sectioner, PCS) möjliggör en ny, mer flexibel metod. Med APEXBlade och Renishaws REVO-prob är det nu möjligt att fånga hela bladformen med svepskanningsmätningar. Dessa mätningar genererar ett moln av datapunkter för spetscentrum över hela bladets form. Med PCS kan sedan offlinesektioner ”på ytan” genereras på alla plan genom insamlad punktmolnsdata.

PCS, som bygger på GML och körs genom MODUS, kan användas om och om igen på samma uppmätta datauppsättning, både när mätningen utförs och i framtiden om ytterligare sektioner på olika platser behövs, utan att någon ommätning behövs.

  • MPCS-ytsektionsgenerering med kulrullningsteknik för att eliminera cosinus-fel

APEXBlade - GML löser problemet med komplex 5-axlig körvägsplanering

När det gäller inspektion av koordinatmätmaskiner (CMM) är möjligheten att skriva maskininspektionsprogram nyckeln. Normalt är denna uppgift beroende av speciella inspektionsprogrampaket, och har blivit allt mer komplex med tiden då själva probningssystemen har utvecklats från enkla manuella 3-axliga (flytta och få kontakt) system, till indexerbara 3-axliga kontinuerligt skannande huvuden. Tänk dig då det ytterligare hoppet i programmeringens komplexitet som orsakats av de senaste skannande huvudena såsom Renishaws REVO 5-axliga kontinuerligt skannande huvud.

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

REVO svepskanning APEX generering av körväg

APEXBlade är ett paket avsett för att avsevärt förenkla produktionen av kontinuerlig 5-axlig skanningsväg. Det baseras på GML och fungerar genom att uppmana användaren att helt enkelt importera nominell geometri – i detta fall av blad i flygindustrin – välja det blad de vill mäta och sedan automatiskt fastställa den optimala 5-axliga svepskanningsvägen över bladet.

Det resulterande DMIS-detaljprogrammet är speciellt anpassat för att passa, och importeras till, Renishaws egna CMM-inspektionspaket MODUS, där det kan köras.

Inom denna applikation används GML mycket med ett tillägg som utvecklats för att hantera dilemmat med vägval som uppstår på grund av kraftigt begränsade mätningsvolymer - för att kunna undvika kollision och för att ge optimala probkonfigurationer genom hela planeringscykeln.