Hoppa över navigering

Laserpulsgivare - produktkvalitet och överensstämmelse

När du köper ett laserpulsgivarsystem från Renishaw köper du en beprövad historia av garanterad kvalitet.

ISO 9001

Renishaws kvalitetssäkringssystem och procedurer revideras för uppfyllande av ISO 9001, den internationellt erkända standarden för kvalitetsstyrningssystem. Renishaws certifikat för registrering till EN ISO 9001 utfärdas av BSI Management Systems och bär UKAS-ackrediteringslogotypen. Detta är din försäkran att Renishaw inte bara utför procedurer till ISO-standard, men att företaget har reviderats och certifierats av en kompetent UKAS-ackrediterad organisation. UKAS-ackreditering erkänns av de relevanta nationella organisationerna i många länder i hela världen.

Se dokumentet Kvalitetssäkring för mer information.

Kalibreringsintyg

RLE- och HS20-system kan levereras med heltäckande kalibreringsintyg.

Varje individuellt produktintyg innehåller:

  • En beskrivning av kalibreringsprocessen
  • Testmiljö och tillämpliga standarder
  • Spårbarhetsdata (kalibreringsdetaljer som använts och kalibreringsinformation)
  • Mätningens osäkerhet
  • Testresultat i tabell- eller grafformat
  • Datumet för kalibreringstestet

Varje intyg är underskrivet och daterat av en Renishaw-auktoriserad person. Kopior på förlorade intyg kan tillhandahållas (mot avgift).

Omkalibreringsintyg

Fabrikskalibrering är endast nödvändig för att aktivera den ursprungliga karaktäriseringen av sensorer i miljökompensationssystem (RCU). En förenklad omkalibreringsprocess har börjat användas av våra servicecentra i Storbritannien efter att omfattande datajämförelse har visat att de två processerna ger jämförbara resultat. Som ett resultat av detta är också innehållet i och layouten för intygen för kompenseraren (och separata sensorer, om de har testats) annorlunda jämfört med de ursprungligen (från fabriken) levererade enheterna.

Produktuppfyllanden

Du hittar respektive försäkran om överrensstämmelse (DOC) och China RoHS-certifikatet för RLE systemet, HS20-systemet, RCU10-kompensatorn, RSU10 USB-gränssnittet, RPI20 och RPI30-gränssnittet i sidorna med produktöverensstämmelse.

När det gäller alla andra frågor om överensstämmelse med bestämmelser, kontakta ditt lokala Renishaw-kontor.

Produktöverensstämmelse - laserpulsgivarprodukter

Spårbarhetsdiagram

Renishaws målsättning är att leverera den specificerade noggrannheten, med fullständig spårbarhet och med den trygga vetskapen om att systemet kommer att leverera samma noggrannhet dag efter dag på arbetsplatsen. Ett viktigt element i detta är att alla lasrar, ballbars och rotationskalibratorer har kalibrerats hos Renishaws fabrik. Alla referensdetaljer som används är spårbara till nationella standarder, och våra system levereras med ett heltäckande kalibreringsintyg. Spårbarhetsdata för kalibrering och omkalibrering hos Renishaw UK, USA och Tyskland definieras i spårbarhetsdiagrammen.