Hoppa över navigering

Renishaw uppförandekod

Vi arbetar hängivet för att vara ett ansvarstagande företag, och på ett sätt som ligger i linje med vårt syfte och våra kärnvärden med innovation, inspiration, integritet och engagemang.

Denna kod fastställer våra förväntningar på etiskt affärsagerande för Renishaw-gruppens alla medarbetare. Vi förväntar oss även att våra affärspartners (konsulter, entreprenörer, agenter, återförsäljare, channel partners och leverantörer) förstår och uppfyller tillämpliga avsnitt i koden och om så inte är möjligt, följer kodens principer.

Koden omfattar ämnen längs fem viktiga områden:

  • Vårt uppförande på arbetsplatsen
  • Vår information och tillgångar
  • Våra affärsmetoder
  • Vår industri
  • Vår gemenskap

I varje avsnitt erbjuder vi riktlinjer för hur du agerar korrekt, länkar till våra policyer och kontaktinformation. Vi har en extern konfidentiell visselblåsartjänst, Speak Up, som kan användas för att lämna tips om problem med överträdelser mot koden, våra policyer eller tillämplig laststiftning.

Relaterade dokument

  • Renishaw Code of Conduct Renishaw Code of Conduct [en]