Hoppa över navigering

Uppgradera valfri CMM

En komplett lösning med ledande teknologi på alla sätt och uppbackad av service och support, direkt från Renishaw för kunder med CMM av alla fabrikat, inklusive Hexagon och Zeiss.

En lösning för CMM av alla fabrikat

En eftermontering från Renishaw ger användare av CMM, oavsett tillverkare, tillgång till toppmodern teknik, med tryggheten i global service och support direkt från tillverkaren.

De driftmässiga fördelarna med ökad produktivitet, kortare inspektionsledtider och ökad automatisering av mätuppgifter finns nu tillgängliga för alla CMM-användare. Med en eftermontering kan användarna fortsätta använda det befintliga maskinsystemet samtidigt som man uppgraderar de kritiska elementen i mätsystemet, vilket dramatiskt förbättrar metrologiprestandan.

Släpp loss den dolda potentialen i era CMM

Läs en rapport som beskriver möjligheterna att förbättra mätningskapaciteten och prestandan hos befintliga CMM genom eftermontering av toppmodern programvara, styrenhet och sensorer.

  • Vitbok:  Släpp loss den dolda potentialen i era koordinatmätmaskiner (CMM)

    Mätning är avgörande för alla tillverkningsföretag, och ger nödvändig information för att styra alla processer och verifiera produkter. Men äldre koordinatmätmaskiner (CMM) kan lätt bli flaskhalsar om företaget inte håller jämna steg med de växlande behoven inom mättekniken. Framsteg i sensorteknik, mätprogram och styrteknik ger nu möjlighet att förvandla befintliga CMM så att de kan ge högre noggrannhet, snabbare mätningar, högre automationsgrad och nya funktioner, samtidigt som du kan dra full nytta av CAD-driven programmering. I dagens ekonomiska klimat är en uppgradering en klok åtgärd både ekonomiskt och ekologiskt.

5-axliga mätsystem

En eftermontering gör Renishaws högpresterande 5-axliga mätsystem, REVO® och PH20™ tillgängligt för användare av alla typer av koordinatmätmaskiner. Till skillnad från konventionella CMM-mätmetoder använder 5-axlig mätteknologi den synkroniserade rörelsen hos CMM och huvudaxlar för att minimera dynamiska fel vid ultrahöga mäthastigheter.

En ISO 17025-ackrediterad REVO-eftermontering ger upp till 70 % cykeltidsminskning, beröringsfri inspektion och ytjämnhetsanalys på en enda CMM.

PH20 ger fördelarna med 5-axlig mätning till kontaktprobapplikationer, och ger normalt en 3-faldig förbättring av genomströmningen.

Tillgänglig från Renishaw och våra certifierade eftermonterare

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.

Produktinformation