Hoppa över navigering

Verktygssats för bladkonstruktion och tillverkning

Renishaws bladinspektionsprocess använder MODUS™ Blade planner-programmet för att programmera REVO® systemets svepningsskanningsrutiner och MODUS™metrologiprogrammet för databehandling och analys av hela bladet.

Renishaws Blade Toolkit kombinerar funktionerna hos MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™ och MODUS™-mätprogram och bryter igenom begränsningarna med konventionell mätningsteknik på bärytans komponenter.

Traditionella metoder fastställer insepktionen av blad åt flygindustrin på ett begränsat antal tvärsnitt. Med REVO 5-axliga mätsystem med svepskanningsteknologi kan du däremot snabbt och tillförlitligt mäta och analysera hela bladet, samla in och analysera kontaktprobningsdata med hög precision på ett obegränsat antal sektioner.

Använda Blade Toolkit


Det första steget är att använda MODUS Blade planner-programmet för att automatiskt skapa ett kollisionsfritt svepskanningsprogram för REVO 5-axliga system, som sedan körs på CMM med hjälp av MODUS mätprogram.

Svepskanningsåtgärden skapar ett noggrant "punktmoln" som täcker in hela bärytans yta. Med MODUS funktion för punktmolnssektionering är det möjligt att skapa sektioner var helst de behövs.

Eftersom hela datauppsättningen sparas, kan ytterligare sektioner skapas vid ett senare tillfälle, utan att du behöver mäta igen.

Sedan kan insamlade data behandlas på två sätt:

  • Inspektion
    Data sektioneras av MODUS och jämförs med de nominella CAD-modellkraven. Analysresultaten presenteras genom MODUS reporter, som också skapar ett definierat PDF-dokument för arkivering.
  • Konstruktion
    Data bearbetas av SurfitBlade för att skapa en fullständig NURBS-yta för användning i aerodynamisk analys, stressanalys, etc.
Bladinspektionscykel