Hoppa över navigering

Viktiga användningsområden - differentialhus

Automatiserad processtyrning för frässvarvade detaljer med stora volymer med hjälp av Equator™-mätsystem

Differentialhus

Om du använder Equator-mätsystem vid bearbetningen av detaljer, som t.ex. differentialhus, kan du märkbart förbättra din tillverkningsprocess:

  • Implementera fristående kontroll av kritiska funktioner med hjälp av mätfunktioner.
  • Kompensera för termiska förändringar och processavvikelser med hjälp av återkommande mätning och automatisk återkoppling till ett maskinverktyg.
  • Förbättra flexibiliteten på din produktion med omprogrammerbara Equator flexibla mätsystem istället för traditionella mätdon.

Läs hela fallstudien för att få mer information