Přeskočit navigaci

Eponsa

Společnost Eponsa zakoupila univerzální a inovativní dílenský porovnávací měřicí přístroj, nový Equator™, určený ke kontrole kvality lisovaných dílů a sestav.

Rychlost a opakovatelnost měření snižuje zmetkovitost a kapacitní problémy výroby

Eponsa, výrobce automobilových dílů se sídlem u španělské Barcelony, zakoupil všestranný a inovativní kontrolní přístroj Equator společnosti Renishaw ke kontrole kvality lisovaných dílů a sestav. Jeho použitím se zkracují nevýrobní čekací doby na zlomek původního stavu při zachování vysoké kvality a efektivity výroby, což jsou rozhodující faktory pro úspěch subdodavatele automobilových dílů. Další výhodou pro společnost Eponsa je skutečnost, že Equator může skenovat tvar prvků součásti pomocí vlastní sondy SP25 a měnit doteky pomocí výměníku doteků, který je součástí standardního vybavení, takže je schopen měřit velký sortiment součástí.

"Equator by mohl snížit nebo odstranit dosud běžné čekací doby na uvolnění kapacity měrového střediska. Důvodem je to, že Equator lze použít přímo ve výrobním provozu. Díky nízkým pořizovacím nákladům můžeme mít několik přístrojů Equator umístěných podle potřeby. Plánujeme umístit přístroje Equator podél lisovny a také v montážní provozu. Tyto výrobní uzly jsou v naší výrobě obzvláště důležité. Rychlý provoz a schopnost přístroje Equator měřit zajistí rychlé, komplexní a plně automatizované měření.

Automatizované dílenské měření

Eponsa věří, že Equator bude v dílně vítán, protože značně sníží pracovní zatížení pracovníků. Zaměstnanci společnosti Eponsa denně kontrolují tisíce součástí za použití dokumentovaných postupů. Jsou prováděny vizuální kontroly přítomnosti otvorů, kontroly výskytu trhlin v materiálu, následuje měření rozměrů ručními přístroji, např. posuvnými měřidly a válečkovými kalibry. Lisovací procesy jsou automatizovány. Jsou tedy velmi konzistentní a možnost výskytu lidských chyb velmi omezena. Operátoři jsou zpravidla schopni zjistit potenciální problémy ještě před výrobou neshodného dílu a zajistit produkci 100 % vyhovujících součástí. Měření ručními měřidly je však časově náročné, opakuje se a závisí na zkušenosti operátora. Proto existuje větší šance, že kontrolní proces bude chybný, než je tomu u výrobního procesu. Opakovatelnost přístroje Equator to všechno změní.

Equator je nezávislý a sledovatelný test kvality součásti s tím rozdílem, že jej mohou používat všichni operátoři, nikoliv jen pracovníci kontroly kvality. V současné době inspektor kvality chodí okolo zařízení a stále kontroluje, zda jsou dodržovány postupy a zda jsou součásti kvalitní. Probíhá vizuální kontrola, po které následuje odběr poslední součásti z každé dávky a úplná kontrola v oddělení kontroly jakosti. Ze zkušeností vyplývá, že je-li poslední součást dobrá, potom je dobrá i celá dávka, což však znamená dlouhou frontu v oddělení kontroly jakosti.

Snadné použití v dílně

Systém Equator zahrnuje snadno použitelný grafický software MODUS™ Organiser, který je navržen tak, že pracovníci v dílně jsou schopni zahájit měření už po několikaminutovém školení. Tento software je životně důležitý pro činnost systému Equator. „MODUS Organiser je dokonalý způsob použití systému Equator v dílně, protože je tak jednoduchý a užitečný. Obsluha je schopna volit programy a spustit kontrolu součástí během několika sekund. Na obrazovce je přitom vidět zbývající čas měřicího cyklu. Po skončení kontroly je obsluha jasně informována, zda součást vyhovuje nebo nevyhovuje. V oddělení kvality se potom musíme zabývat jen podezřelými součástmi, a nikoliv každou součástí. Tím značně klesá zatížení oddělení kontroly jakosti.“

Opakovatelnost měření prostřednictvím kalibrování

Řízený přístup k programům

Kontrolní programy se tvoří pomocí softwaru MODUS společnosti Renishaw, přičemž přístup k jeho použití je regulován. Jak říká Eponsa: „Je to velmi dobrý nápad, že programy mohou vytvářet a měnit jen programátoři. Můžeme potom používat systémy Equator s vědomím, že programy budou pracovat správně a obsluha nebude provádět žádné změny. Pracovníkům obsluhy usnadňujeme nalezení správného programu v softwaru MODUS Organiser označením programu fotografií měřené součástí. Fotografie současně ukazuje umístění dílce v upínacím přípravku. Cílem je používat co nejméně upínacích přípravků. Každá konfigurace upínače byla měla být využitelná pro více součástí.“

Případová studie společnosti Eponsa – Eponsa vyrábí všechny lisované součásti mechanizmu stěrače čelního skla

Systém Equator používá metodu kalibrování a měření, která bude velmi podobná pro všechny stávající uživatele jednoúčelových měřicích systémů. Vzorová součást známých rozměrů je použita k vynulování systému. Všechna následná měření budou porovnávána s touto součástí. Klíčem k systému Equator je radikálně odlišný metrologický mechanismus s vysokou opakovatelností, vycházející ze struktury známé jako paralelní kinematika. Tento mechanizmus je lehký, umožňuje rychlý pohyb, přesto je velmi tuhý během porovnávacího měření prvků, s opakovatelností nižší než ± 2 µm. Tato skutečnost byla prokázána širokém výběru jak prizmatických, tak tvarových prvků.

Dokumenty ke stažení

Equator pomáhá společnosti Eponsa zvyšovat efektivitu a snižovat náklady

Tlak na snížení nákladů a současné zvýšení efektivity a kvality, vyvíjený na subdodavatele automobilového průmyslu se může zdát rozporuplný, ale Eponsa pevně věří, že technologie Equator je průlom, který jí pomůže s tímto trendem držet krok.

Výroba součástí pro automobilový průmysl tvoří 80 % produkce společnosti Eponsa. Zbývajících 20 % tvoří subdodávky lisovacích, svářecích a montážních prací. Navrhování a uvádění do provozu všech procesů zajišťování kvality a výrobních procesů vlastními silami je pro společnost velkou výhodou, která ji umožňuje mít celkovou kontrolu. Patří sem konstrukce lisovacích nástrojů a svařovacích/montážních přípravků.

Společnost Eponsa je držitelem osvědčení podle ISO-TS16949 (speciální norma pro automobilový průmysl), a podle ISO14001. Společnost je přímým dodavatelem společností po celém světě v Mexiku, Jižní Africe, Německu, Maďarsku, Číně a Koreji.