Přeskočit navigaci

Měřicí software MODUS™

MODUS je výkonný metrologický software pro systém Equator, který umožňuje programování z CAD modelu a kontrolní měření složitých profilů.

O softwaru MODUS

MODUS přijímá příkazy z aplikace Organiser a spouští skripty DMIS, které se pak překládají do standardních příkazů protokolu I++ a jsou odesílány do aplikace UCCserver Equator. Software MODUS obsahuje komplexní sadu trojrozměrných metrologických funkcí, přístupných prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní, které poskytuje plně grafické zobrazení měřicích cyklů. Software obsahuje průvodce pro snadné a rychlé programování běžných měřicích rutin.

Jako součást programovatelného systému Equator umožňuje software MODUS™ rychle vytvořit měřicí procedury pro jakoukoliv součást - jednoduchou nebo komplexní, prizmatickou nebo tvarovou.

Systém MODUS Equator umožňuje snadné programování měření skenováním nebo dotykovým měřením s využitím sondy SP25, odpovídající průmyslovému standardu. Skenování umožňuje sejmout tisíce datových bodů pro analýzu jeho skutečného tvaru.

Klíčové vlastnosti

  • MODUS - kalibrační dráha rsp3 Plná podpora I++ DME kompatibilních řídicích systémů, včetně řídicí jednotky Equator
  • Plná kompatibilita s porovnávací metodou měření Equator
  • Offline programování z CAD modelu s podporou formátů IGES, STEP, Parasolid® a VDA-FS. Programy se ke stroji dostávají plně odladěné a pro jejich ověření je zapotřebí jen krátká doba nebo se vůbec nemusí ověřovat.
  • Vysoce kvalitní integrace s CAD/CAM systémy CATIA® (v5 a v4), Siemens® NX™ (dříve Unigraphics®), Pro/E® a Solidworks®
  • Nativní podpora DMIS
  • Certifikované matematické algoritmy
  • Výkonné textové a grafické výstupy
  • Flexibilní výstup naměřených dat včetně dat ve formátu systému Q-DAS

Kompatibilita se standardy

Software MODUS, vytvořený na základě průmyslových standardů jako DMIS, I++ DME, DML a Microsoft® SQL Server, je maximálně kompatibilní se stávajícími programy a reporty. Měrové protokoly lze zobrazit v textové i grafické podobě a exportovat v mnoha různých formátech, včetně formátu systému Q-DAS pro komplexní analýzy statistické kontroly procesu (SPC).

Možnosti tvorby reportů jsou v softwaru MODUS rozsáhlé a zahrnují i tradiční textové reporty s rozsáhlým uživatelsky definovatelným formátováním. Grafické reporty umožňují zobrazení výsledků v porovnání s CAD modelem, Whisker (bublinové) diagramy nebo 3D vyhodnocení měřených prvků.