Přeskočit navigaci

GoProbe

Díky kombinaci uživatelsky přátelského softwaru a snadno použitelných školicích materiálů je měření se sondou snadné.

Rychlé a snadné použití.

Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti s měřením.

Snadné zaškolení pomocí komplexní školicí soupravy a aplikace GoProbe.

Zaveďte ve své dílně automatické ustavování obrobků a nástrojů, přináší to výrazné výhody.

GoProbe je jedinečným spojením softwaru, školicích materiálů a uživatelských referenčních nástrojů, které podporují ustavování dílců i nástrojů a nastavovacích cyklů sondy.

Rychlé a snadné použití

Díky tomu, že GoProbe používá pouze jednoduché jednořádkové příkazy, odpadá nutnost znalostí složitých G-kódů. Uživatelsky přívětivé příkazy jsou snadno pochopitelné a jejich používání je snadné, dokonce i pro ty, kdo měří poprvé. Pro stávající uživatele to znamená, že nebudou k programování dílců potřebovat vysoce kvalifikované pracovníky, které budou moci přeřadit na důležitější úkoly.

Intuitivní aplikace GoProbe

Aplikace GoProbe, váš osobní referenční nástroj pro ustavování dílců a nástrojů, umožní uživatelům pouhými několika ťuknutími vytvořit tento jednořádkový příkaz, připravený pro vstup do řízení CNC obráběcího stroje. K dispozici je nápověda ve formě animací, obrázků a srozumitelného textu.

Měření s jistotou

Kromě široké nabídky cyklů pro ustavení dílců a nástrojů obsahuje GoProbe cykly pro obrobkovou i nástrojovou sondu. Tyto cykly umožňují použít kteroukoliv sondu kdykoliv ji potřebujete. Poskytují uživateli jistotu, že měření obrobku nebo nástroje bude provedeno snadno a správně.

GoProbe zjednodušuje měření

GoProbe je tak jednoduchý, že je velmi snadné mu porozumět. Použití jednořádkových příkazů nám umožnilo zprovoznit náš nový systém rychle a snadno.

Unimac (Indie)

Aplikace GoProbe

Jednoduché učení

Software GoProbe je doplněn unikátní školicí soupravou, kterou tvoří školicí díl, kapesní příručka, pomůcka pro rychlou orientaci a e-learningový kurz.

Školicí souprava GoProbe

Školicí souprava GoProbe pomáhá k rychlému nabytí vědomostí a jistoty při práci s procesy ustavování dílců a nástrojů.

Tato souprava je vhodná pro samostudium i pro výuku ve skupinách a umožňuje zvolit si školicí a referenční pomůcky, které nejlépe odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Školicí souprava GoProbe
1. Kapesní příručka GoProbe: Průvodce měřicími cykly GoProbe v pěti krocích. Je vynikající pro úvodní školení a pro každodenní použití.
2. Školicí díl GoProbe: Obsahuje většinu běžně měřených prvků obvyklých na reálných obrobcích. Usnadňuje praktické cvičení na stroji.
3. USB Flash disk: Obsahuje e-learningový kurz pro samostudium na počítači, programovací příručku a další školicí materiály.
4. Referenční karta GoProbe: Jednoduchá školicí pomůcka s magnetem pro upevnění na stroji. Umožňuje snadno sestavovat jednořádkové příkazy pro měření. Neocenitelná pomůcka pro pokročilejší uživatele cyklů GoProbe.
Aplikace GoProbe
GoProbe - tlačítko laptop nav (nová sada)

Aplikace GoProbe

Aplikace GoProbe pohodlně generuje jednořádkové příkazy v chytrém telefonu. Jednoduše z nabídky vyberte potřebný měřicí cyklus, vyplňte pole vstupních dat a aplikace vygeneruje jednořádkový příkaz pro daný cyklus, který můžete přímo zadat do stroje. Aplikace GoProbe obsahuje i animace všech měřicích cyklů jako vizuální pomůcku.

Aplikaci lze bezplatně stáhnout na stránkách App Store nebo Play Store; bude pracovat pouze na strojích s instalovaným kompatibilním makro softwarem GoProbe.

Ikona App Store Ikona Google PlayK dispozici také v Číně prostřednictvím Tencent a Huawei.

E-learning GoProbe

GoProbe nabízí uživatelům sond novou revoluční školicí metodu.
E-learningový kurz GoProbe je konzistentní a rozsáhlý balík pro samostudium, který nabízí podrobné vysvětlení všech cyklů GoProbe.

Tento plně interaktivní počítačový kurz zahrnuje vše od ustavení dílce a nástroje až po instalaci sondy včetně praktických cvičení na stroji.

GoProbe iHMI

GoProbe iHMI je aplikace pro snímání na stroji, která uživateli nabízí jednoduchý a intuitivní způsob používání sond pro obráběcí stroje Renishaw na CNC systému Fanuc Plus (včetně strojů Fanuc ROBODRILL) s novým interfacem Fanuc iHMI s možností pro Fanuc Picture Executor.

GoProbe iHMI používá operační systém Windows, technologii Fanuc Picture a rozhraní s dotykovým displejem, což je snadno použitelné rozhraní vhodné pro uživatele se žádnými či jen minimálními zkušenostmi se snímáním.

Fanuc iHMI, navržené pro mimořádně snadné použití, poskytuje jednodušší, efektivnější a intuitivnější interakci s řídicím systémem obráběcího stroje pro uživatele se zkušenostmi se systémy Fanuc. iHMI je vybaven plochým dotykovým displejem a přehlednou grafickou navigací.

GoProbe Fanuc iHMI

GoProbe pro řídicí systémy Mitsubishi M80 a M800S

GoProbe GUI (pro Mitsubishi M80/M800S), je jednoduchá a intuitivní aplikace snímacích sond, poskytující zákazníkům snadno ovladatelné snímání.

Uživatelé bez předchozích zkušeností mohou využít předností, jaké nabízí snímací systémy Renishaw s touto hladce začleněnou aplikací. Texty a obrázky nápovědy vysvětlují uživateli vstupní pole, poskytují mu jasné pokyny a jednoduchou navigaci pro snadnou tvorbu snímacích cyklů.

Funkce je velice podobná aplikaci GoProbe Smartphone, avšak běží přímo na CNC systému, a proto může přímo spouštět programy.

GoProbe GUI (pro Mitsubishi M80/M800S)

Naši technici až dosud měřicí sondy na obráběcím stroji nepoužívali. Díky cyklům GoProbe a výukovým pomůckám a materiálům pro samostudium si měření se sondami Renishaw velmi rychle osvojili.

R&R (USA)

RMP400 banner blue filter

Kompatibilita

Cykly GoProbe jsou obsaženy pouze v kompatibilních makro softwarových balíčcích (např. Inspection Plus a nastavení kontaktních nástrojových sond) podrobnosti viz seznam kompatibility.