Přeskočit navigaci

Technologie SupaTouch

Optimalizace automatických měřicích cyklů pro obráběcí stroje.

Technologie SupaTouch - inteligentní optimalizace měřicích cyklů

Technologie SupaTouch je součástí nejnovější verze softwaru Inspection Plus; inteligentně poskytuje nejrychlejší možné časy cyklů bez kompromisů ohledně přesnosti a opakovatelnosti.

Jednoduchá optimalizační rutina vypočítává měřicí schopnosti systému pro stanovení optimálních rychlostí posuvu pro měření a polohování sondy.

Minimalizuje dobu cyklu

Díky inteligentnímu rozhodování během procesu poskytuje SupaTouch významná zlepšení doby cyklu na základě možností obráběcího stroje.

Optimalizované rychlosti posuvu

Výpočet nejrychlejších možných rychlostí posuvu pro měření a polohování pro obráběcí stroj.

Volba automatického měření

Automatická volba měření jedním nebo dvěma doteky v závislosti na tom, co bude v daném měřicím bodu rychlejší.

Vzdálenost odskočení sondy

Automatický výpočet optimalizované vzdálenosti odskočení sondy vede k dalšímu zlepšení doby cyklu.

Zdokonalená metrologie

Inspection Plus s technologií SupaTouch přináší výrazné zdokonalení metrologie.

Schopnost rozlišovat mezi skutečnou a elektronickou délkou sondy (délky při sepnutí). To poskytuje významnou výhodu při použití 3D vektorových měřicích cyklů, protože to zaručuje správné polohování sondy pro každé měření.

Přesnou metrologii ve všech směrech zaručuje automatický letmý (on-the-fly) výpočet poloměru kuličky doteku pro každý pohyb měření.

Měření prováděná v zónách zrychlení a zpomalení sondy jsou pro zajištění přesné metrologie znovu přeměřena při konstantní rychlosti.

Inspection Plus s technologií SupaTouch může zlepšit přesnost a opakovatelnost ve všech směrech, od jednoduchých prizmatických až po složité 3D cykly. Níže uvedené obrázky ukazují typická zlepšení, jakých lze dosáhnout.

Další kroky

Pokud si myslíte, že technologie SupaTouch je pro vás to pravé, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.

Zjistěte více