Přeskočit navigaci

Set and Inspect

Bezproblémová integrace s mnoha CNC řídicími systémy pro obráběcí stroje.

Jednoduché, intuitivní, ale výkonné

Set and Inspect je jednoduchá a intuitivní aplikace snímacích sond určená zákazníkům, kteří požadují jednoduše řešené snímání. Set and Inspect je skvělým nástrojem zejména pro uživatele, kteří nemají znalosti z programování v G-kódu ani zkušenosti s měřením pomocí měřicích sond. Nabízejí však komfortní služby i zkušeným uživatelům. Aplikace je instalována do CNC řídicích systémů s operačním systémem Windows®, nebo do tabletů s Windows, připojených k řídicímu systému přes Ethernet.

Významně snižuje chyby při zadávání dat a dobu programování

Vyžaduje minimální zaškolení - Set and Inspect podporuje cykly pro ustavení dílce, kontrolu a ustavení nástrojů.

Snadné používání

Používání je tak snadné, že stačí pouze minimální školení uživatele a produktová dokumentace - uživatel může začít okamžitě pracovat. Aplikace je výborná pro všechny uživatele bez předchozích zkušeností s dotekovým měřením nebo znalostí strojového kódu.

Uživatel pouze nastaví ručním kolečkem sondu do pozice, zvolí v nabídce měřicí cyklus a vyplní pole uživatelského vstupu. Aplikace se postará o zbytek; automaticky vygeneruje potřebný strojový kód pro měřicí cyklus a načte jej do řídicího systému, což významně snižuje chyby při zadávání dat a dobu programování.

Funkce Program builder pomáhá uživateli rychle tvořit složitější měřicí postupy, které lze integrovat do automatizovaných výrobních procesů. Kombinace aplikace Set and Inspect s doplňkovou aplikací Reporter poskytne uživateli okamžitý přístup k datům měření komponent a nástrojů, které lze zobrazit na obráběcím stroji nebo mimo něj.

Pružné a přizpůsobitelné

Set and Inspect je inovativní aplikace pro obráběcí stroje, která podporuje ustavení dílců, jejich kontrolu a kontaktní a bezkontaktní cykly pro ustavení nástrojů. Aplikace je vynikajícím nástrojem pro uživatele bez předchozích zkušeností s měřením, kteří chtějí zjednodušit a oživit svůj stávající snímací systém.

AplikacSet and Inspect lze bez problémů integrovat do řady řídicích systémů CNC. U řídicích systémů, které nepoužívají Windows, lze aplikaci Set and Inspect instalovat do tabletu Windows a připojit k obráběcímu stroji přes Ethernet.

Set and Inspect přispívá ke zdokonalení výrobních procesů

Podívejte se, jak naši zákazníci používají naši nabídku aplikací k obráběcím strojům pro zjednodušení jejich výrobních procesů.

Nová řídicí jednotka Hartrol Plus byla navržena pro snadnou obsluhu našich strojů. Set and Inspect je výborný doplněk, protože jeho grafické uživatelské rozhraní znamená, že operátoři mohou snadno programovat snímací cykly pro obráběcí stroje.

Hartford (Taiwan)

Stahování videí

Zjistěte více