Omiń nawigację

Elastyczne środowisko pracy

Interfejs oprogramowania MODUS charakteryzuje się rozbudowanymi możliwościami konfigurowania przez użytkownika, co pozwala na dostosowywanie układu ekranu do bieżąco realizowanego zadania , pomiarów lub raportowania.

Dostosowany, aby odpowiadać potrzebom użytkownika

Zrzut ekranu przedstawiający segment kołowy w oprogramowaniu MODUS Użytkownik może konfigurować interfejs oprogramowania MODUS, który składa się z wielu przestrzeni roboczych związanych z bieżącymi zadaniami. Każda z tych przestrzeni ma własne, oddzielne okno. Zapewnia to ogromną elastyczność w zakresie organizowania ekranów roboczych oprogramowania, w tym także możliwość korzystania z dwóch monitorów równocześnie.

Szybkie wykonywanie programów

Zrzut ekranu funkcji raportowania w czasie rzeczywistym oprogramowania MODUS Inżynierowie firmy Renishaw dokonali optymalizacji wszystkich aspektów związanych z szybkim wykonywaniem programów, co obejmuje między innymi odświeżanie grafiki, wykonywanie poleceń DMIS, analizę danych i raportowanie w czasie rzeczywistym. Wynikiem tych udoskonaleń jest skrócenie czasu kontroli.

Informacje o produktach do kontroli na maszynie współrzędnościowej