Omiń nawigację

Raporty i analiza

Standardowe oprogramowanie MODUS Reporter umożliwia tworzenie tradycyjnych raportów, natomiast niezależna aplikacja MODUS CHART umożliwia tworzenie pełnokolorowych raportów pomiarowych wykorzystujących model z systemu CAD lub ilustrację przedmiotu. Wyniki kontroli można również wyprowadzać do dalszej analizy w wielu różnych formatach.

MODUS™ CHART

Niezależna aplikacja do oprogramowania metrologicznego MODUS z ulepszonym raportowaniem graficznym

Mapy cieplne MODUS CHART

Pakiet oprogramowania MODUS CHART upraszcza interpretację raportu, wyświetlając informacje graficzne o rzeczywistym położeniu na przedmiocie przy użyciu plików QIF XML oraz modelu CAD przedmiotu.

Rozszerzone funkcje raportowania obejmują:

  • Wykreślenie w projekcie CAD z możliwością elastycznego pozycjonowania i konfiguracji.
  • Kolorowanie mapy cieplnej powierzchni i automatycznie generowane tabele elementów do wyświetlania wszystkich tolerancji elementów.
  • Opcja raportowania tylko błędów, która umożliwia szybkie tworzenie raportów obejmujących tylko te elementy, które nie mieszczą się w granicach tolerancji, co pozwala zmniejszyć rozmiar raportu i skupić się na najważniejszych wynikach.
  • Dwie różne metody tworzenia raportów. Raportowanie oparte na elementach grupuje tolerancje razem, a raportowanie oparte na charakterystykach wyświetla każdą tolerancję osobno.
  • Opcja automatycznego raportowania, która umożliwia szybkie i łatwe tworzenie raportów. Obejmuje to „same błędy”, co pozwala skupić się tylko na najważniejszych wynikach.


Pomoc i szkolenia
Pakiet instalacyjny MODUS CHART zawiera przykładowe dane w folderach Program Data.

Zgodność oprogramowania
Do tworzenia raportów program MODUS CHART wymaga plików QIF. Do tworzenia plików QIF wymagany jest program MODUS 1.11 (i nowsze wersje).

Kompatybilność sprzętowa
Licencja MODUS CHART jest dostępna bezpłatnie jako dodatek do licencji MODUS 1.x.

Istnieje możliwość zakupu niezależnych wersji programu MODUS CHART. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z lokalnym dostawcą firmy Renishaw.

Funkcje MODUS™ Reporter

Przejrzysty i spójny raport graficzny

Pełne możliwości konfiguracji nagłówka, etykiet, tekstu oraz obrazu przez użytkownika.

Kontrola wielu części

Jeden raport może zawierać pełną historię kontroli serii części, zawierającą tabele wyników oraz statystyki.

Szybkie tworzenie raportu

Korzystając z kreatorów, które zapewniają pomoc w organizowaniu układu strony, można szybko tworzyć nowe raporty od podstaw lub w oparciu o istniejące szablony.

Elastyczna wymiana danych kontroli

Wyniki można wyprowadzać do wykorzystania w aplikacjach innych firm w formatach obejmujących format Excel (CSV), tekst ASCII, DMIS, przyjazny dla Internetu XML lub wprost do bazy danych Microsoft® SQL.

Analiza statystyczna

Użytkownicy wiodącego pakietu Q-DAS SPC mają zapewnioną pełną obsługę przy użyciu prostego, definiowanego przez użytkownika interfejsu operatora, z poziomu którego można uruchomić analizy typu 1 i 2.

Raport graficzny SPG w oprogramowaniu MODUS

Informacje o produktach do kontroli na maszynie współrzędnościowej

Zamów bezpłatną, 30-dniową licencję ewaluacyjną MODUS CHART