Hoppa över navigering

”Som kvalitetschef har detta snabbt blivit den bästa investeringen vi har gjort”.

85 % minskning av inspektionstiden för formsprutade detaljer

David Powell, Kvalitetschef hos Euromould Ltd i Storbritannien, har använt Renishaws flexibla Equator™-mätsystem för att öka inspektionskapaciteten och portabiliteten, vilket har resulterat i en 85 % minskning av inspektionstiden för formsprutade detaljer.

Har du någonsin sett en rugbymatch där en tee användes för att sparka iväg bollen, eller har du använt en isskrapa för att ta bort is från vindrutan en kall vintermorgon? I så fall finns det en stor chans att du känner till några av de produkter som tillverkas av Euromould, ett företag som är specialister på formsprutning, baserat i Chesham, Buckinghamshire, UK.

På verkstadsgolvet hos Euromould är temperaturen ofta hög, med formsprutningsmaskiner placerade på två våningar. Detta kan verka vara en allt annat än idealisk situation för att integrera ett snabbt och repeterbart sätt för att mäta detaljer, men de har gjort just det, med Renishaws Equator-mätsystem. Euromould har kunnat dra nytta av Equators okänslighet för värme och portabilitet, eftersom den kan placeras bredvid alla deras maskiner och klarar enkelt av förändringar av temperaturen. Dessutom har mätsystemets hastighet minskat cykeltiderna med upp till 21 minuter, vilket har möjliggjort för Euromould att öka inspektionskapaciteten och minska flaskhalsarna för deras koordinatmätmaskin (CMM).

Ökad kapacitet

Euromould, pionjärer när det gäller två-skotts formsprutning i Storbritannien, är ett bra exempel på ett företag vars framgång utmanade dem att hitta vägar för att öka sin kapacitet. Till att börja med måste fler formsprutningsmaskiner specificeras och köpas in, vilket leder till ett behov av mer utrymme för att placera dem, plus behovet av ytterligare kvalitetskontrollkapacitet.

David Powell, Kvalitetschef hos Euromould, förklarar: ”Vår CMM utnyttjades maximalt, då vår produktion ökade från 15 000 detaljer i veckan till ungefär 80 000. Detta krävde en mätningskapacitet som vi inte hade”.

Under arbetet med olika projekt med Trac Measurement (ett företag som specialiserar sig på att införa kvalitetskontroll i specialanpassad tillverkning) hade Powell förklarat att han behövde hitta ett sätt att öka deras mätningskapacitet. Tracs svar var att föreslå Renishaw Equator som ett alternativ. Powell säger: ”Trac introducerade oss för Renishaw. Efter att ha pratat om våra behov och om Equator verkade det som att det skulle fungera för oss, och priset verkade vara mycket rimligt. En Equator var ett helt nytt område för oss och innan vi skulle bestämma oss behövde den bevisa sitt värde”.

Renishaw utförde därför ett utvärderingstest med en av Euromoulds detaljer, och Powell tog kort därefter beslut om ett köp; den avgörande faktorn var Equators hastighet och repeterbarhet. ”Det är den bästa investeringen vi har gjort”, kommenterar han. ”Många av våra kunder behöver hög noggrannhet och snabba leveranser av beställningar. På en av de komplexa formsprutade detaljerna har vi minskat cykeltiden för mätningen från 25 minuter ner till bara 4 minuter med Equator. På en annan detalj har vi minskat cykeltiden från 8 minuter ner till 1 minut. Vi oroar oss inte längre för vår mätningskapacitet”.

Process Monitor

Nyligen har Euromould tittat på den nya programvarufunktionen Equator Process Monitor som talar om för användarna när omkalibrering av systemet behöver utföras, enligt villkor som ställts in av användaren. Gränsvärdena för omkalibrering kan ställas in baserat på temperaturförändring, tid till nästa referensmätning eller antalet uppmätta detaljer. Användarna kan använda sin kunskap om processtrenderna för att ställa in värdena för vart och ett av dessa gränsvärden, eller använda Process Monitor för att hjälpa till med att identifiera trender, och sedan anpassa sina referensvärden för att ge bästa mätningsresultat.

All data som samlats in kan exporteras som en .csv-fil eller som en bild, så att resultaten enkelt kan delas vidare. ”Det ser bra ut”, säger Powell. ”Vi vet redan mycket om trenderna i detaljerna som vi mäter, då jag har skrivit ner resultaten för hand och hittat många av mönstren. Teknikerna som arbetar med Equator har nytta av att få veta när vi ska utföra referensmäting (re-mastering) innan vi får problem. Det innebär också att referensmätningen är konsekvent, oavsett vem som använder vår Equator”.

David Powell mäter detaljer med Equator-mätsystemet

Många av våra kunder behöver hög noggrannhet och snabba leveranser av beställningar. På en av de komplexa formsprutade detaljerna har vi minskat cykeltiden för mätningen från 25 minuter ner till bara 4 minuter med Equator.

Euromould Ltd. (UK)

Hantering av temperaturvariationer

Temperaturen inne i Euromould-fabriken varierar kraftigt. Värmen som skapas av formsprutningsmaskinerna innebär att temperaturen ofta är hög, men maskinernas termiska cykler kan också vara tillräckligt för att orsaka variationer på flera grader. Dessutom kan de växlande årstiderna innebära att temperaturen ökar till 28 °C på sommaren och sjunker till 20 °C på vintern.

Även med sådana variationer har Equator fungerat bra för Euromould, med dess kapacitet att arbeta effektivt i ett stort temperaturintervall, tillsammans med den nya Process Monitor-programvaran för att se till att referensmätningen alltid utförs när det behövs.

Portabilitet

Innan inköpet av en Equator utfördes alla mätningar på en enda CMM i ett temperaturkontrollerat rum. I och med Euromoulds tillväxt har även avståndet mellan formsprutningsmaskinerna och koordinatmätmaskinen ökat. Detta innebar att en tekniker kunde få gå så länge som 3 minuter för att leverera detaljer till koordinatmätmaskinen, vilket därmed påverkade cykeltiderna för detaljmätningen och produktiviteten.

Just nu är Equator-mätsystemet placerat på övervåningen i Euromoulds fabrik, inom 30 sekunder från två V-2 två-skotts formsprutningsmaskiner. Båda dessa maskiner producerar detaljer som tidigare behövde tas med till nedervåningen för att mätas på CMM. Equators portabilitet innebär att den också kan flyttas runt i fabriken dit den behövs mest, och den kan till och med transporteras till Euromoulds andra anläggning om det skulle behövas, utan problem eller lång installationstid.

Används för att mäta precisionsformsprutning från två pressar

Formsprutade detaljer

Euromould använder just nu mätsystemet för att mäta komplexa formsprutade detaljer som tillverkas i två pressar. Equator används för att mäta koncentriciteten hos övre och undre delen av ett centralt lopp i förhållande till ytterdiametern. Själva loppet är beroende av ett stift som sätts in i formen under formsprutningsprocessen och sedan tas bort. Det är möjligt att stiftet flyttas under formsprutningen, men det är mycket ovanligt på grund av processens stabilitet. När Equator används säkerställer det att, om det skulle inträffa, upptäcks och åtgärdas det snabbt.

”Vi mäter detaljer varje timme”, säger Powell. ”I de fall då resultaten är mindre konsekventa ökar vi frekvensen i lämplig grad”. Han fortsätter: ”Jag brukar använda Equator mer än koordinatmätmaskinen, då den är så snabb jämfört med denna. Vi har ett annat jobb som vi kommer lägga till snart, vilket liknar de andra Equator-jobben men med andra koncentricitetsmätningar längst upp och längst ner”.

”De utbytbara plattorna är också en stor fördel under produktionen, då de möjliggör att jag växlar mellan olika projekt (från produkt till produkt) med mycket kort installationstid. Det är bara att växla och köra”.

Equator kan använda specialtillverkade fixturplattor med M6, M8 eller ¼ tum. Detta är vanliga storlekar för många CMM-plattor och innebär att fixturer konstruerade för CMM enkelt kan överföras till Equator-mätsystemet. ”Vi hade redan fixturer från koordinatmätmaskiner för våra detaljer, och tack vare att vi kunde använda dem på Equator sparade vi pengar och behövde inte skaffa flera fixturer. Men jag tänker förbättra vissa av fixturerna med klämmor med vred”, säger Powell.