Hoppa över navigering

Bläddra bland utbudet av optiska pulsgivare

Steg 1. Välj bland absoluta eller inkrementerande, linjära, partiell båge eller roterande pulsgivare:

Linjära inkrementella pulsgivare-ikon
Ikon för inkrementella partiell båge-pulsgivare
Inkrementella roterande pulsgivare-ikon
Absoluta linjära pulsgivare-ikon
RESOLUTE™-läshuvud på RKLA partiell båge-skala
Roterande absolut-ikon

Ordlista

  • * FS: pulsgivare är certifierade till SIL2 PLd för functional safety-applikationer.
  • **ETR: ETR-pulsgivare (Utökat temperaturområde) kan användas i miljöer med extremt höga och låga temperaturer.
  • UHV: Ultrahögt vakuum-pulsgivare är optimerade för användning i vakuummiljöer.
  • Inkrementella pulsgivare används i applikationer där omedelbar och noggrann relativ position behövs, antingen i analogt eller digitalt format.
  • Absoluta pulsgivare används i applikationer som behöver snabb unik digital utmatning för varje position och är funktionsmässigt immun mot strömstörningar.
  • Linjära skalor används när rätlinjig positionsinformation behövs - oftast X-, Y- eller Z-axlarna.
  • Roterande skalor används för vinkelpositioneringsdata och rörelsestyrning av roterande element.
  • Skalor med partiell båge används för att mäta en rotation med partiell båge genom att vira skalan runt trummor, axlar eller bågar.