Hoppa över navigering

Hårdvara

Hårdvara för Equator™-system inkluderar system, styrenheter och probpaket.

Equator-system

Equator 500 EH animering med EQ300

Equator-mätsystemet är:

  • konstruerat med en parallell kinematisk begränsningsmekanism, som har hög styvhet för att säkerställa utmärkt repeterbarhet vid höga drifthastigheter;
  • lätt men med ett robust utförande;
  • kapabelt att utföra formmätning för fullständig måttanalys med den snabba och repeterbara skanningskapaciteten hos SP25-proben;
  • plug and play - snabb inställning som endast kräver enfasström och ingen tryckluftförsörjning.

Styrenhet

Equator- Controller

Equator-styrenheten är en mångsidig styrenhet som kan driva Equator-systemet vid höga hastigheter och med hög repeterbarhet.

Den möjliggör systemstyrning i realtid tillsammans med mätprogramvarans gränssnitt.

Den använder också den beprövade UCCserver- mjukvaran för att möjliggöra enkel inställning och användning av systemet, och implementerar det kraftfulla I++-kommandoprotokollet.

SP25 probpaket

SP25 probpaket

Denna 3-axliga analoga skannande prob med branschstandard samlar in tusen datapunkter per sekund. Med snabb och repeterbar skanning kan Equator-system mäta och analysera formen hos komplexa funktioner.

Equator-mätsystemet – ett icke-kartesiskt parallellt kinematiskt system

Strukturen hos Equator-systemet, i form av en parallell kinematisk maskin, möjliggör förbättrad repeterbarhet, minskad tröghet och lägre energiförbrukning jämfört med de traditionella kartesiska strukturer som används för verktygsmaskiner och koordinatmätmaskiner.

Equator 300-mätsystem

Principen, konstruktionen och funktionen hos ett Equator-mätsystem avviker kraftigt från traditionella kartesiska strukturer, som har tre inbördes vinkelräta X-, Y- och Z-axlar. Dessa strukturer förlitar sig normalt på stora granitaxlar eller tunga gjutna axlar för att garantera den styvhet som är avgörande för repeterbarhet.

Samma tunga strukturer kan dock orsaka hinder för repeterbarhet, där det viktigaste är hysteres. Hysteres definieras som den fördröjning som uppstår mellan applikationen och eliminering av en kraft, vilket orsakar en förvrängning av strukturen.

Tunga axlar gör det också svårt att utföra snabba operationer, eftersom tunga strukturer påverkas av större tröghetskrafter än lätta strukturer under acceleration. Mer effekt krävs för att generera samma acceleration, och detta är inte någon linjär relation – detta leder till ett praktiskt gränsvärde för hur snabbt en kartesisk struktur kan förflytta sig och samtidigt bibehålla tillräcklig precision. Tröghetsavvikelser orsakar osynliga rörelser som manifesteras som mätfel.

På Equator-mätsystem är de 3 linjära drivstagen monterade på 3 s k Hooke’s joints på den övre strukturen. Den motstående änden av varje stag är ansluten direkt till probplattformen, så att mätproben inte är avlägsnad från axeln som driver den. Motorerna driver stagen till positionen, och deras ledfästen betyder att stagen hålls i ren sträckning och kompression så att böjning elimineras.

Med linjära pulsgivare monterade på drivstaget kommer pulsgivarens återkopplingssignal att ges från samma punkt som den drivs ifrån. Alla dessa element ger ett system med praktiskt taget noll osynlig rörelse i strukturen, något som ges av den konsekventa repeterbarheten vid jämförelser. Orienteringen hos de 3 linjära stagen, som kallas P-, Q- och R-axeln, konverteras till konventionella X-, Y- och Z-axlar med matematiska algoritmer som körs i bakgrunden. Detta möjliggör att X-, Y- och Z-förflyttningskommandon skickas från mjukvaran.

Ytterligare information