Hoppa över navigering

Laserpulsgivargränssnitt

Flexibla lasergränssnitt för applikationer med hög upplösning.

RPI30 parallellgränssnitt

RPI30 klarar differential-analoga sinus-/cosinussignaler på 1 Vpp och interpolation på 4096 och tillhandahåller en utgång i parallellformat med upp till 36-bit tillgängliga positionsdata. När den används i kombinaiton med ett dubbelpass planspegel interferometersystem (PMI) (fundamental period med sinusformat är nominellt 158 nm). Detta resulterar i den minst signifikanta biten (LSB) 38,6 pikometer vid hastigheter på upp till 2 m/sek.

Aktiv lissajous-korrigering kan aktiveras för att kompensera för DC-offset och AC-fel från laserpulsgivaren för att föbättra delningsfel SDE (Sub-Divisional Error) ned till ±0,1 nm vid låga hastigheter.

RPI30 snabbt parallellgränssnitt

Egenskaper och fördelar

 • Hög noggrannhet - lågt SDE-bidrag (±0,1 nm).
 • Aktive SDE-korrigering - reducerar fel på positionsmätningen.
 • Positionsdata - konverterar 1 Vpp analoga kvadratursignaler från RLE till positionsläsning via parallell buss.
 • Aktive uppdatering - DC-offset och AC-fel.
 • Enkel åtkomst - diagnosanslutning för fjärrnedladdning och analys.
 • Fleraxliga lösningar - tvåaxlig utgångsposition och status via LVTTL (3.0 V) kompatibel buss.
 • Kommunikationsprotokoll - positionsdata som 36-bit (två komplementord) och LSB enligt önskemål.
 • Live status - inkluderar signalstyrka och felflaggor.

Specifikationer

Plant spegelsystem
Retroreflektorsystem
Upplösning38,6; 77,2; 154,4 eller 308,8 pm77,2; 154,4; 308,8 eller 617,6 pm
Max hastighet2 m/s4 m/s
Utsignal36-bit (komplettering med två)36-bit (komplettering med två)
SDE* bidrag (exklusive RLE och utan aktiverad korrigering)Planspegel - PMIRetroreflektor - RRI
Hastighet < 50 mm/s (PMI)
Hastighet < 100 mm/s (RRI)
Signalstyrka > 25 %
< ±0,5 nm< ±1,0 nm
Hastighet > 50 mm/s and < 2 m/s
Hastighet > 100 mm/s och < 4 m/s
< ±2,0 nm< ±4,0 nm
*Icke-linearitetsfel
SDE* (inklusive RLE med aktiverad korrigering)Planspegel - PMIRetroreflektor - RRI
Hastighet < 50 mm/s (PMI)
Hastighet < 100 mm/s (RRI)
Signalstyrka > 50 %
< ±0,1 nm< ±0,2 nm
*Icke-linearitetsfel

Parallellgränssnitt RPI20

RPI20 konverterar 1 Vpp analoga kvadratursignaler från en RLE-pulsgivare för att ge positionsåterkoppling med extremt hög upplösning (4096x interpolering) i ett parallellordsformat.

RPI20 parallellgränssnitt med RoHS

Egenskaper och fördelar

 • Hög upplösning - upp till 4 096x interpolering av analoga kvadratursignaler.
 • Fleraxliga lösningar - kapacitet för sju axlar tillgänglig från en buss.
 • Snabb kommunikation - med en inmatningsbandbredd på <6,5 MHz och utmatning med 36-bitars parallellformat.
 • Hög noggrannhet - lågt SDE-bidrag (±0,5 nm).

Separat såld dubbelaxligt VME-värdkort för att möjliggöra att RPI20 används i VME-systemarkitektur.

Specifikationer

Upplösning38,6 pikometer (planspegelsystem)
77,2 pikometer (retroreflektorsystem)
Max hastighet1 m/s (planspegelsystem)
2 m/s (retroreflektorsystem)
Utsignal36-bitars parallellord

PMI

PMI

RRI

RRI

Hastighet

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Icke-linearitetsfel

RLI20-P lasergränssnitt - Panasonic

RLI20-P kopplas till ett Renishaw-laserpulsgivarsystem med en Panasonic-styrenhet (MINAS A5-SERIEN). Via 1 Vpp analoga kvadratursignaler från laserpulsgivaren skickas utmatningen genom en höghastighetsinterpolerare innan den matas ut som en inkrementell positionsavläsning i ett RS485-format.

RLI20-P lasergränssnitt - Panasonic

Egenskaper och fördelar

 • Panasonic-kapacitet - direkt kompatibel med Panasonic-styrenheter (MINAS A5-SERIEN).
 • Snabb kommunikation - höghastighets intern positionsuppdateringshastighet (100 MHz).
 • Hög noggrannhet - lågt SDE-bidrag (±0,5 nm).

Specifikationer

Upplösning1 nm (planspegelsystem)
2 nm (retroreflektorsystem)
Max hastighet1 m/s (planspegelsystem)
2 m/s (retroreflektorsystem)
Utsignal2,5 Mbps RS485, kompatibel med Panasonic
MINAS A5-seriens styrenheter

PMI

PMI

RRI

RRI

Hastighet

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

0,5 nm

2 nm

1 nm

4 nm

*Icke-linearitetsfel

RSU10 USB-gränssnitt

RSU10 USB-gränssnittet accepterar en 1 Vpp sinus-/cosinus-signal från ett RLE-system, interpolerar med x16,384 och ger en positionsavläsning via en USB-port.

Om en RSU10 används innebär detta att mätdata är kompatibel med Renishaws etablerade mjukvara för kalibrering (LaserXL och QuickViewXL). Detta är den ideala lösningen för användare som behöver visa och analysera dynamisk mätningsdata i realtid.

Ett software development kit (SDK) med en maximal uppdateringsfrekvens på 20 Hz medföljer varje RSU10, vilket möjliggör utveckling av funktionsspecifik programvara.

RSU10 USB-gränssnitt

Egenskaper och fördelar

 • Hög upplösning - x16,384-interpolering ger en signalupplösning till 9,64 pikometer vid en hastighet på 1 m/s.
 • Flexibel programvara - kompatibel med etablerade kalibreringspaket och ger flexibiliteten hos Renishaws software development kit.
 • Automatiserad datainsamling - TPin trigger-inmatningsfunktion innebär att datainsamling kan påbörjas när en externt genererad signal tas emot.

Specifikationer

Upplösning9,64 pikometer (planspegelsystem)
19,28 pikometer (retroreflektorsystem)
Max hastighet1 m/s (planspegelsystem)
2 m/s (retroreflektorsystem)
Maximal uppdateringsfrekvens50 kHz (20 Hz max när SDK används)

PMI

PMI

RRI

RRI

Hastighet

<50 mm/s

<1 m/s

<100 mm/s

<2 m/s

SDE*

3 nm

4 nm

6 nm

8 nm

*Icke-linearitetsfel

Produktinformation