Hoppa över navigering

Reporter

Komponentmätdata som är enkel att se för användare av verktygsmaskiner

Enkel rapportering

Reporter är en processövervakningsapp i realtid som är enkel att använda, för kunder som vill visa komponentmätdata. Mätdata kan visas på verktygsmaskinen eller analyseras externt genom att exportera data till en CSV-fil. Appen installeras på en Windows®-baserad CNC-styrenhet eller en Windows-surfplatta ansluten till styrenheten via Ethernet.

En smart app för smarta fabriker

Enkel, intuitiv och lätt att använda – data visas på ett sätt som är enkelt att förstå. Perfekt för de som har liten eller ingen erfarenhet av probning.

Enkel men kraftfull

Reporter skapar mycket visuella, grafiska representationer av mätdata. Den grafiska displayen visar en ok eller ej ok-indikation i realtid för varje mätning medan historiska data möjliggör att appen visar mätdata för varje detalj som har mätts upp på den verktygsmaskinen.

Enkel dataanalys är också möjlig: efter val på den grafiska huvuddisplayen visas datatrender för användaren, som kan ge spårbarhet för kritiska mått, indikera verktygsslitage eller till och med visa effekterna av värmeutvidgning på en verktygsmaskinaxel.

Reporters kapacitet är inte bara begränsad till komponentmätning: upprepad mätning av en fixtur ger enorma mängder data för både komponentverifikation och en tydlig indikering av maskinens prestanda. Detta gör Reporter till ett kraftfullt verktyg för användare som vill maximera effektiviteten hos sitt probningssystem, tillverkningsprocesser och verktygsmaskiner på det enklaste och snabbast möjliga sättet.

Reporter på en Okuma-styrenhet

Flexibel och anpassningsbar

Reporter visar probmätdata från Inspection Plus-program: både de som har programmerats direkt och de som har genererats via Program Builder-funktionen i Set and Inspect. En enkel modifiering av existerande probningsprogram är allt som behövs för att existerande användare ska komma igång med Reporter.

Kompatibilitet med Inspection Plus innebär att denna enda app kan användas med många olika verktygsmaskiner och CNC-styrenheter samtidigt som den behåller sin användarvänlighet.

Exportera data för ytterligare analys

I smarta fabriker samlar man rutinmässigt in data om tillverkningen, och använder sedan denna information för att lösa problem eller optimera produktionsprocesserna. Reporter gör det enklare att samla in och dela mätdata på maskinen genom att exportera data till en .csv-fil.

Exporterad detaljdata kan sparas för spårbarhet eller kan importeras till användarens programvara för kvalitetsanalys, vilket ger tillverkare viktig information om sina bearbetningsprocesser.

Set and Inspect driver förbättringar av tillverkningsprocessen

Läs mer om hur våra kunder använder våra appar för verktygsmaskiner för att förenkla sin tillverkningsprocess.

Videonedladdningar

Den nya Hartrol Plus-styrenheten är utvecklad för att göra våra maskiner enkla att använda. Set and Inspect är det perfekta tillägget då dess grafiska användargränssnitt innebär att användarna enkelt kan programmera probningsrutiner för verktygsmaskiner.

Hartford (Taiwan)

Mer information