Hoppa över navigering

SupaTouch-teknologi

Automatisk optimering av mätcykler för verktygsmaskiner.

SupaTouch-teknologi - intelligent optimering av probningscykler

SupaTouch-teknologi finns inbäddad i de senaste versionerna av Inspection Plus-programvaran och levererar på ett intelligent sätt snabbast möjliga cykeltid utan att försämra noggrannhet och repeterbarhet.

En enkel optimeringsrutin beräknar systemets mätkapacitet för att fastställa den optimala matningshastigheten för mätning och positionering för proben.

Minimera cykeltiden

SupaTouch tar intelligenta processbeslut för att uppnå avsevärda förbättringar av cykeltiden baserat på verktygsmaskinens kapacitet.

Optimerade matningshastigheter

Beräkning av de snabbast möjliga matningshastigheterna för mätning och positionering för verktygsmaskinen.

Automatiskt val av mätning

Automatiskt val av en- eller tvåtrycksmätning beroende på vilket som är snabbast för den specifika mätpunkten.

Probens backningsavstånd

Automatisk beräkning av det optimerade backningsavståndet för proben ger ytterligare förbättring av cykeltiden.

Förbättrad metrologi

Inspection Plus med SupaTouch-teknologi förbättrar mätprestandan avsevärt.

Möjlighet att skilja mellan den verkliga och den elektroniska problängden (längd vid triggning). Detta ger en avsevärd fördel när probningscykler med 3D-vektor används, då det säkerställer att proben är korrekt positionerad för varje mätning.

Noggranna mätningar i alla riktningar är möjlig genom automatiserad ”på språng”-beräkning av mätspetskulans radie för varje mätningsrörelse.

Mätningar som utförs i probens accelerations- och inbromsningszoner mäts igen med konstant hastighet för att säkerställa mätningens noggrannhet.

Från enkla prismatiska till mer komplexa 3D-cykler kan Inspection Plus med SupaTouch förbättra noggrannhet och repeterbarhet i alla riktningar. Bilden nedan visar typiska förbättringar som kan uppnås.

De följande stegen

Kontakta din lokala återförsäljare om du tror att SupaTouch-teknologi är något för dig.

Mer information