Hoppa över navigering

Inspection Plus – makroprogramvara för CNC-verktygsmaskiner

Inspection Plus innehåller många olika lättanvända probningscykler för Renishaws verktygsmaskinprober. Cyklerna går från grundläggande detaljinställning och inspektion till mer komplexa vektor- och vinkelmätningsrutiner.

Enkel användning

Erfarna användare kan skapa och köra cykler med traditionella G-kodstekniker. Nya eller mindre erfarna användare kan använda GoProbe som tillhandahåller en förenklad programmeringsmetod understödd av ett träningspaket för självstudier och en smartphone-app.

Inspection Plus stödjer också många olika grafiska användargränssnitt (GUI) inklusive GoProbe iHMI och Set and Inspect – som har användarvänliga gränssnitt för detaljinställnings- och inspektionscykler.

Intelligent optimering

Inspection Plus använder SupaTouch-teknologi för att på ett intelligent sätt minimera cykeltiderna, öka produktiviteten och avsevärt öka mätprestandan.

Avancerade funktioner för den ultimata processtyrningen

Detta paket för maskinen är kompatibelt med alla vanliga styrenheter och typer av verktygsmaskiner – inga ytterligare externa tillbehör behövs.

Paketet finns tillgängligt som en enkel eftermontering eller OEM/distributör-installation, och används ofta för jobbinställning, komponentidentifiering och inspektion med definierade intervaller. Programvaran exporterar mätresultatdata – storlek, position och fel – till maskinvariabler, vilket möjliggör att ytterligare beräkningar utförs och logikfunktioner aktiveras när det är nödvändigt.

Set and Inspect driver förbättringar av tillverkningen

Läs mer om hur våra kunder använder våra appar för verktygsmaskiner för att förenkla sin tillverkningsprocess.

Den nya Hartrol Plus-styrenheten är utvecklad för att göra våra maskiner enkla att använda. Set and Inspect är det perfekta tillägget då dess grafiska användargränssnitt innebär att användarna enkelt kan programmera probningsrutiner för verktygsmaskiner.

Hartford (Taiwan)

Mer information