Hoppa över navigering

Dataplattform för smart tillverkning för industriell processtyrning

Renishaw Central är en dataplattform för smart tillverkning som samlar in, presenterar och behandlar tillförlitliga process- och metrologidata. Upptäcka hur Renishaw Central kan hjälpa dig optimera dina tillverkningsprocesser.

Släpp loss kraften med
datadriven tillverkning

Idag samlar industrin in och behandlar mer data än någonsin. Men endast de med tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt, kan dra nytta av fördelarna med smarta fabrikskoncept.

Renishaw Central är en dataplattform för tillverkning som samlar in och presenterar metrologidata från verkstadsgolvet. Den ansluter till mätanordningar längs hela tillverkningsprocessen och erbjuder viktig information. Tillverkare kan använda denna information för att analysera, identifiera, förutsäga och korrigera processfel innan de inträffar.

Resultatet är en högeffektiv och produktiv anläggning med optimerade processer, minskad stilleståndstid, färre kassationer och på så sätt märkbart reducerade kostnader.

Fördelarna med en uppkopplad verkstad

På ett uppkopplat verkstadsgolv, kommunicerar maskiner och system med varandra och delar data och trender. Realtidsövervakning gör det möjligt för tillverkare att fatta genomtänkta beslut och ha full kontroll över hela end-to-end-tillverkningen.

Renishaw Central kan ansluta till flera enheter (från Renishaw och andra leverantörer) över flera anläggningar så att du kan:

 • Samla in och lagra end-to-end-processer och metrologidata.
 • Skapa kontrollerade processer för att möjliggöra automation och öka produktiviteten.
 • Identifiera, förutse och korrigera processfel innan de inträffar.
 • Förbättra ditt beslutsfattande för processförbättringar.
 • Öka driftseffektiviteten och minska antalet mänskliga ingrepp.

Släpp loss kraften hos din data med Renishaw Central

Ladda ner broschyr

Hur fungerar det?

Renishaw Central samlar in metrologi-, status- och larmdata från anslutna enheter längs hela verkstadsgolvet. Enheter inkluderar additiva tillverkningssystem (AM), mätsystem på maskinen, mätning på verkstadsgolvet samt koordinatmätmaskiner (CMM). Med insikter om processernas prestanda på alla arbetsstationer, kan tillverkare bättre förstå var åtgärder gör nytta.

För obevakade processer kan enheternas status övervakas via fjärrstyrd åtkomst. Om några fel inträffar, detekteras och visas de på Renishaw Central-plattformens instrumentpaneler eller på tredjeparts applikationer. På så sätt kan en lämplig operatör kallas till platsen för att lösa felet.

Koppla ihop flera maskiner och enheter med hjälp av Renishaw Central: Dataplattform för smart tillverkning

När den är ansluten till Renishaws intelligent process control-modul (IPC), kan Renishaw Central behandla metrologidata och automatiskt uppdatera verktygsmaskinernas variabler. Detta möjliggör äkta automatiserad processtyrning med sluten produktion.

Denna plattform arbetar på plats vilket ger dig snabb och robust respons från processtyrningen. Detta låter administratörer hantera din datainsamling direkt och säkerställer att din processtyrning inte är beroende av några internetanslutningar.

Realtidsdata kan visas, sorteras, filtreras och analyseras med de lättanvända instrumentpanelerna.

För mer information om Renishaw Central-instrumentpaneler, ladda ned vår informativa broschyr.

Egenskaper:

Renishaw Central ger dig tillförsikt för att implementera automation, modernisera dina processer och ta ditt beslutsfattande till nästa nivå via användbara data.

 • Lättanvända instrumentpaneler som kan övervakas från en central plats.
 • Anslut till en enkel eller flera anslutna maskiner över otaliga anläggningar.
 • Konstruerad för att ansluta till enheter från Renishaw och andra leverantörer.
 • Automatisk uppdatering av verktygsmaskiners variabler.
 • Alla data skickas säkert till en central plats på din anläggning, vilket erbjuder ett arkiv för spårbarhet.
 • Denna plattform kan även dra nytta av integration med branschledande verktyg som stödjer API:er, som t.ex. Microsoft© Power BI.

Anslutbarhet, repeterbarhet och kontroll ger dig trygghet. Renishaw Central gör det möjligt för användare att dra nytta av digitala tvillingar och framtida fabrikskoncept.

Central anslutbarhet- vit bakgrund

Anslutbarhet

Koppla ihop flera maskiner och enheter för att automatiskt detektera vilka maskiner som är igång och fastställa varför maskiner på tomgång har stannat.

Central repeterbarhet - vit bakgrund

Repeterbarhet

Samla in metrologidata från anslutna enheter till en central plats, och öka kvaliteten genom hela tillverkningsprocessen.

Central kontroll - vit bakgrund

Kontroll

Kontroller processvariabler och få information om produktionen under en längre tid. Med IPC kan du automatiskt beräkna justeringar och uppdatera verktygsförskjutningar eller variabler.

Central säkerhet - vit bakgrund

Säkerhet

Skapa säkerhet i din process och dra nytta av fördelarna med helt automatisk körning.

.

Utforska hur vår kraftfulla plattform kan optimera din tillverkningsverksamhet

Ladda ned datablad

Renishaw Central i arbete

Möjliggör processtyrning med sluten produktion på verkstadsgolvet

Renishaw Central samlar in mätdata från mätsystem, koordinatmätmaskiner, eller CNC-verktygsmaskiner. Plattformen använder dessa data för att identifiera avvikelser och automatiskt skicka korrigerande uppdateringar till respektive tillverkningsmaskin. Dessa uppdateringar kan sedan tillämpas på den detalj som bearbetas, så att du kan känna dig trygg med din automatiserade slutna produktionsprocess.

Säkerställ detaljkvalitet med det sista steget med mätdata

Traditionellt sparas metrologidata från slutinspektionen lokalt. Med Renishaw Central, kan alla maskiner kopplas ihop och data lagras centralt, vilket ger en översikt över hela anläggningen. På så sätt kan du identifiera alla detaljer som är nära att överskrida toleransen. Sedan kan plattformen automatiskt uppdatera den berörda CNC-verktygsmaskinen, tillämpa korrigeringar för nästa detalj som tillverkas och bibehålla detaljkvaliteten.

Renishaw Central ökar maskinernas tillgänglighet med 79 timmar varje vecka

Personal som diskuterar resultatet efter att man introducerat Renishaw Central

Vår smarta tillverkningsplattform är ett utmärkt exempel på vårt engagemang för att hjälpa tillverkare att driva processförbättringar, öka kvaliteten samt förbättra effektiviteten. Och eftersom vi är så övertygade om dess förmåga, har vi infört detta system på våra egna anläggningar.

”Omfattningen av hur vi integrerat Renishaw Central i vår verksamhet är imponerande”, förklarar David Miles, tillverkningsteknisk chef hos Renishaw plc. ”Vi anslöt plattformen till 69 maskiner på våra två viktigaste produktionsanläggningar i Storbritannien. På vår anläggning i Miskin i södra Wales laddas och körs 43 maskiner av bara fyra medarbetare varje arbetspass.

Vid denna nivå av automation, påverkar CNC-larm och andra oplanerade stopp verksamheten enormt. Renishaw Central hanterar dessa problem vilket medfört oväntade effektivitetsförbättringar.”

Efter att vi integrerade denna plattform, upptäckte vi att två huvudproblem står för 82 % av alla automationsstopp. Genom att konvertera dessa användbara data till åtgärder för att lösa problem, kunde vi öka maskinernas tillgänglighet med 79 timmar på vecka.

De första tecknen är positiva. Genom att introducera skräddarsydda inställningsdetaljer och automatiserade offsetuppdateringar, uppnådde vi märkbart kortare inställningstider. En viktig aspekt är att inställningar blivit enkla att utföra, och kan kontrolleras och ändras snabbt vid behov, vilket blir allt mer viktigt med tanke på hur arbetsmarknaden ändras. Samtidigt finns poster med alla uppdateringar tillgängliga för spårbarhet och ständiga dataförfrågningar.

David Miles, tillverkningsteknisk chef, Renishaw plc

Demonstrerar mer än 50 år av innovation

Vi är själva tillverkare, så vi förstår de utmaningar som uppkommer vid tillverkningen.

 • Att vara maximalt produktiv och flexibel.
 • Att uppnå mer repeterbar kapacitet.
 • Att öka nivåerna av processautomation.
 • Att reducera våra kostnader och vara konkurrenskraftiga över hela världen.

Vi använder våra egna produkter inom vår tillverkningsverksamhet för att lösa vanliga utmaningar inom produktion. Vi tillämpar dessutom vår Productive Process Pyramid™-metodik. Detta möjliggör ytterst produktiv och automatiserad produktion genom att eliminera eller kontrollera källor till variationer, med minimala mänskliga ingrepp.

Genom denna förstahandserfarenhet omformar vi våra innovationer och produktutveckling till lösningar som vi vet att våra kunder verkligen har nytta av.

Övervaka data från anslutna enheter som t.ex. koordinatmätmaskiner (CMM) med hjälp av Renishaw Central: Dataplattform för smart tillverkning

Hjälper dig med din digitala omvandling

Kontrollera variabler och få kunskap med Renishaw Central: Dataplattform för smart tillverkning

Den digitala omvandlingen går allt snabbare. Detta på grund av snabba tekniska framsteg som t.ex. artificiell intelligens (AI) och de industriella sakernas Internet (IIoT). Tekniska framsteg och plug-and-play-alternativ har gjort det lättare att koppla ihop tillverkningssystem. Men användning av anslutbarhet på verkstadsgolvet har ännu inte varit så framgångsrikt som förväntat. Därför utvecklade vi Renishaw Central för att lätt koppla ihop olika verkstadsgolvsystem från ett stort antal olika externa leverantörer.

Smart tänkande utgör än idag själva grundvalen för vårt arbetssätt. Vi är inte bara en väletablerad tillverkare, utan har även tillämpat smarta tillverkningsprinciper under fem decennier.

Så vem kan vara en bättre partner för professionell vägledning och support på resan mot din smartare fabrik?

Satsa på sluten processtyrning
med Renishaw Central

Kom igång

Frågor och svar

Fråga: Vad är Renishaw Central?

Renishaw Central är en dataplattform för smart tillverkning. Det har utformats för att strömlinjeforma tillverkningsverksamhet genom att koppla ihop flera maskiner, enheter och programvarusystem. Det tillhandahåller datainformation i realtid vilket gör det möjligt för tillverkare att fatta genomtänkta beslut och förbättra produktiviteten och effektiviteten på verkstadsgolvet.

Fråga: Vilken är skillnaden mellan fysisk fabriksautomation och processautomation?

Fysisk fabriksautomation ökar driftseffektiviteten genom att öka maskinernas tillgänglighetstid och den totala produktionen, utan att du måste öka antalet tillverkningsmaskiner. Användning av robotar för att ladda arbetsstycken på fleroperationsmaskiner är ett exempel på fysisk automation.

Våra mätningslösningar för verkstadsgolvet och på maskinen för automation av CNC-bearbetningsprocesser låter dig använda maskinerna mer och arbeta dygnet runt. Med en tillförlitlig automationsteknik på plats, kan du implementera fysisk automation, vilket ökar produktiviteten och i sin tur kan reducera förluster och energiförbrukning.

Fråga: Vilka är fördelarna med smarta data inom tillverkning?

Smarta data avser data som omvandlats från meningslösa siffror till användbar information. Smarta data inom tillverkning hjälper dig att fatta bättre beslut, vilket leder till ökad produktivitet, bättre processtyrning och förebyggande underhåll.

Nedladdningar