Hoppa över navigering

Teknologi för inspektion med prob

Renishaws kontrollprober använder antingen kinematiskt motstånd eller trådtöjning. Trådtöjningsproberna använder Renishaws patenterade RENGAGE™-teknologi.

Teknologi för inspektion med prob

Kinematiska motståndsprober

Kinematiska motståndsprober använder ett fjäderbelastat kinematiskt monteringsförfarande med stavar och kulor för att positionera mätspetshållaren, vilket ger utmärkt repeterbarhet.

En elektrisk krets tillhandahåller resistans. När kraften på mätspetsen ökar så ökar även resistansen, tills en triggningströskel nås och en triggningssignal skapas.

Kapacitet

  • 1 µm 2σ repeterbarhet, som baseras på en fundamental kinematisk elektrisk motståndsomkopplare
  • Ett heltäckande utbud av alternativ för storlek och trådlös överföring
  • Branschstandard, robusta, "all-round"-produkter

RENGAGE™ trådtöjningsprober

Trådtöjningsprober behåller det kinematiska monteringsförfarandet hos kinematiska motståndsprober, men använder en serie av trådtöjningsgivare för att mäta kontaktkraften på mätspetsen och skapa en triggningssignal.

Kapacitet

  • Bäst i klassen – 0,25 µm 2σ repeterbarhet
  • Mindre än 1 μm 2D och 3D förrörelse-variation
  • Halvledarbaserad avkänning ger robusthet och utökad livslängd
  • Aktiv filtrering av falsk triggning
  • Snabb fleraxelomorientering
  • Lämplig för användning med långa mätspetsar

För mer information om probteknologi, se avsnittet Ytterligare läsning, eller
(TE411) Innovationer inom sensorteknologi för kontaktprober.