Hoppa över navigering

Varför använda prober?

Prober är avancerade omkopplare som är konstruerade för att aktiveras vid kontakt med mycket repeterbara aktiveringsegenskaper när en ”händelse” inträffar – kontakt med ytan hos ett föremål.

Renishaws probningssystem

Tid är pengar. Tid som används för manuell inställning av arbetsstyckets läge och för kontroll av den färdiga produkten kan användas bättre – till maskinbearbetning. Renishaws probningssystem eliminerar dyra maskinstillestånd och kassering av komponenter som är kopplat till manuell inställning och kontroll.

Se hur din verksamhet kan dra nytta av ett probningssystem på maskinen

Öka genomströmningen från dina befintliga tillgångar

Om maskinerna är överbelastade kan detta orsaka behov av rejäla kapitalinvesteringar för att kompensera för underskottet. Valet står emellan detta eller en tung räkning från en underleverantör. Du kanske till och med måste tacka nej till lönsamt arbete.

Men om du kan få högre genomströmning från dina befintliga maskiner?

 • Skjut upp kapitalutgifter
 • Minska kostnaderna för underleverantörer och övertid
 • Sök efter mer arbete

Öka automationsgraden och minska det mänskliga arbetet

Är du beroende av personal med särskild kompetens för att hålla igång maskinerna (vilket leder till höga kostnader för arbete och övertid)? Eller är dina tekniker kanske upptagna med verkstadsarbete istället för att arbeta på nya processer?

Tänk om du kunde automatisera dina manuella inställnings- och mätningsprocesser?

 • Sänk supportkostnaderna för din verkstad
 • Minska direkta arbetskostnader
 • Ge personalen proaktiva tekniska uppgifter

Minska mängden kassationer, omarbetningar och eftergifter

Det är alltid smärtsamt att kassera detaljer – det innebär förluster i tid, arbetsinsatser och material. På samma sätt kan omarbetningar och eftergifter orsaka förseningar, nödsituationer och övertid.

Om det var möjligt att eliminera en stor del av sådana kvalitetskostnader, hur skulle detta påverka verksamhetens responstider och lönsamhet?

 • Förbättrad överensstämmelse och enhetlighet
 • Lägre enhetskostnader
 • Kortare ledtider

Öka kapaciteten och ta in mer arbete

Kunder kräver allt mer komplicerat arbete, samtidigt som regleringar innebär högre spårbarhet genom hela tillverkningsprocessen. Håller din kapacitet för marknadens behov?

Behöver du ett kostnadseffektivt sätt att öka kapaciteten vid bearbetning och inspektioner?

 • Erbjud dina kunder världsledande kapacitet
 • Ta in mer komplicerat arbete
 • Uppfyll kundernas krav på spårbarhet

Beräkna hur probning ger fördelar till din egen process

Om du fortfarande ställer in dina verktyg och detaljer manuellt och vill jämföra fördelarna med probning på maskinen, ta en titt på vår fördelskalkylator för verktygsmaskiner.

Relevant verktygsmaskinlitteratur

För mer information och litteratur om verktygsmaskiner, se ytterligare läsning.