Hoppa över navigering

Teknologi för proböverföring

Renishaws prober använder tre huvudtyper av överföringssystem: optisk, radio och kabelansluten.

Optiska överföringssystem

Renishaws optiska överföringssystem använder infraröd teknologi för att överföra information mellan proben och gränssnittet/styrenheten. Proben tar emot maskinstyrsignaler och skickar statussignaler. I driftläge skickar den probinformation, inklusive batteristatus, till mottagaren.

Renishaws system använder modulerad optisk överföring för att stoppa ljusstörningar från externa källor och säkerställa pålitlig kommunikation.

Optiska system kräver en obehindrad "siktlinje" mellan proben och mottagaren, vilket innebär att de är mest lämpliga för små/mellanstora maskiner utan avancerade fixturer.

Typiskt överföringsavstånd som kan uppnås är 6 meter.


Radioöverföringssystem

Radiosystem använder radiovågor för att skicka signaler från proben till gränssnittsenheten. Överföringen från Renishaws system "hoppar" mellan kanalerna inom det specificerade frekvensbandet för att undvika störningar från enheter i närheten. Den innehåller också unika identifierare som gör det möjligt att använda flera system i närheten av varandra. Då de klassificeras som enheter med kort räckvidd uppfyller Renishaws radioprober kraven för licensfri användning.

Radiosystem behöver inte den "siktlinje" som krävs för optiska system, vilket gör dem idealiska för 5-axliga fleroperationsmaskiner och stora maskiner med avancerade fixturer.

Typiskt överföringsavstånd som kan uppnås är 15 meter.

  • RMP60

ReniKey

Att använda ReniKey är den rekommenderade metoden för att använda flera RTS/RMP tillsammans.

RMI-Q supportprogramvara (Renishaws detaljnummer A-5687-5000) finns tillgänglig från din lokala Renishaw-distributör/kontor. Denna produkt tillhandahåller styrenhetsspecifika ReniKey-makrocykler för populära CNC-styrsystem. En generisk ReniKey-makrocykel tillhandahålls också för användning med de flesta andra typer av CNC-styrsystem. Mer information finns här.

För mer information om radioöverföring, se avsnittet Ytterligare läsning .

Nedladdningar