Hoppa över navigering

Unik 5-axlig mätteknik med RSP2-proben

Renishaws femaxliga snabba och mycket noggranna mätteknik erbjuder många fördelar som ger betydande förbättringar i genomströmningen.

Huvudkontakt

REVO huvudkontakt

Vid mätfunktioner som kräver bestämning av position och storlek läses diskreta punkter in där prestandan i REVO-drivsystemet används, eller i kombination med koordinatmätmaskinens XYZ-axlar. Huvudkontaktfunktionen utökar REVO/CMM-systemets användningsområden där mycket små punkter krävs men mäthastigheten är viktig.

Cirkelskanning och förenad cirkelskanning

REVO® under pågående cirkelskanning

Cirkelskanning är en definierad rutin som skannar en cirkelformad funktion som läser in upp till 4 000 datapunkter per sekund. REVO-huvudet definierar den förväntade rörelsevägen använder sitt 2-axliga drivsystem för att följa ytan och minimera effekterna på noggrannheten vid förflyttningen av de tre CMM-axlarna. Cirkelskanning är optimal för mätning på insidan av borrade lopp, t.ex. i motorblock där formen är avgörande.

Cylinderskanning

REVO cylinderskanning

Cylinderskanningen är konstruerad för att förflytta sig längs axlarna på en inre eller yttre cylinder eller kon. Under skanningsprocessen förflyttar sig cylinderskanningen längs axeln med en enhetlig längd per varv. Detta ger en spiralformad bana som läser in en stor mängd datapunkter över hela den definierade längden.

Packningsskanning

REVO packningsskanning

Packningsskanning är idealiskt för att följa en icke enhetlig bana under skanningsoperationen. REVO-systemet definierar målpunkter längs en planerad bana, och beräknar en bana mellan punkterna samtidigt som stora datapunktuppsättningar minimerar koordinatmätmaskinens rörelse. Packningsskanning arbetar med en fullständig 5-axlig rörelsereglering.

Svepskanning - yta

REVO svepskanning platt plan

Datapunkter kan läsas in över ett plan genom att använda drivsystemet REVO för att svepa fram och tillbaka medan koordinatmätmaskinens drivsystem utför en rörelse i en enda vektorriktning under konstant hastighet. Denna process minimerar förekomsten av avvikelser i koordinatmätmaskinens struktur vid skanning av ytan med höga hastigheter.

Svepskanning - kant

REVO svepskanning krökt plan

REVO-drivsystemet anpassar sig efter en föränderlig ytform genom att kontrollera mätspetsens kontakttryck under en sveprörelse. Koordinatmätmaskinen driver i en enhetlig riktning i syfte att minimera de uppkomna avvikelserna i CMM-maskinstrukturen. Det blir då möjligt att följa ytan mycket noggrant och samtidigt följa stora datapunktuppsättningar. Systemet är särskilt lämpligt för mätning av bärytor inom flygindustri.