Hoppa över navigering

Viktiga användningsområden - pumphus

Processtyrning med hjälp av Equator™ flexibel mätning för flera detaljvarianter

Pumphus

Om du använder Equator-mätsystem vid bearbetningen av detaljer, som t.ex. pumphus, kan du märkbart förbättra din tillverkningsprocess:

  • Equatorsystemet är ett flexibelt, omprogrammerbart mätsystem, vilket betyder att du kan utföra alla typer av mätinspektioner med en enda enhet.
  • Skapa ett smartare verkstadsgolv med en automatiserad mätning i verkstaden med hög precision.
  • Högre tillförlitlighet med fristående kontroll av kritiska funktioner med hjälp av både kontaktprob- och skanningsinspektionscykler.

Läs hela fallstudien för att få mer information

  • Case brief:  Pump housing