Skip navigation

HR - Sigurnost

POZOR: Korisnik mora, prije vađenja iz ambalaže i montaže sustava REVO, pažljivo pročitati dolje navedene sigurnosne upute i pobrinuti se da ih se drže svi korisnici uređaja.

Mjerne glave serije RSP3 koristite samo u kombinaciji s glavom Renishaw REVO.

Prije nego što počnu upravljati strojem, operateri moraju proći stručnu edukaciju za upotrebu sustava REVO i njegovih popratnih proizvoda i to na stroju na kojem je sustav instaliran.

U nekim komponentama sustava REVO i popratnim proizvodima koriste se trajni magneti. Pazite da takve komponente ne dođu u blizinu predmeta na koje mogu utjecati magnetska polja, kao što su npr. sustavi za pohranu podataka, elektrostimulatori srca (pejsmejkeri), satovi, itd.

LED-emisije kod RSP3

U tijelo glave za skeniranje RSP3 su ugrađeni LED izvori visoke moći, zato glavu ne smijete koristiti u slučaju većeg oštećenja ili loma bilo kojeg dijela proizvoda RSP3. U takvom slučaju ODMAH isključite napajanje, uklonite dijelove i ne pokušavajte ih ponovno koristiti. Posavjetujte se sa svojim dobavljačem.

RCP TC-2 / RCP TC-3

Prekinite napajanje isključivanjem električnog kabela za napajanje ili isključivanjem napajanja.

Upozorenja

Budite oprezni, postoji mogućnost od neočekivanih pomaka. Korisnik se mora zadržavati unutar radnog područja mjerne glave i ticala. Dobavljač stroja mora korisniku točno objasniti koje je radno područje stroja.

Kod svake upotrebe alatnih strojeva ili koordinatnih mjernih strojeva preporučujemo vam upotrebu zaštitnih naočala.

Odgovornost dobavljača stroja je upozoriti korisnike o svim potencijalnim opasnostima pri rukovanju, pa i na one koje su navedene u dokumentaciji Renishaw, te osigurati sva odgovarajuće sigurnosne mehanizme i sigurnosne blokade.

Pridržavajte se uputa dobavljača stroja.

Komponente sustava ne sadrže dijelove koje korisnik može sam popraviti, osim RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 i FCR25. Ne pokušavajte rastaviti dijelove ovog uređaja. U slučaju poteškoća obratite se dobavljaču.

U određenim uvjetima signal glave može lažno ukazivati da je glava zaustavljena. Ne oslanjajte se na signale glave za zaustavljanje kretanja stroja.

Premošćivanje okidanja mjerne glave sprječava pomicanje stroja u slučaju udara glave.

Pričvršćivanje mjerne glave je konstruirano tako da se u slučaju udara oslobodi glava ili drška ticala.

Ova oprema nije prilagođena upotrebi u potencijalno eksplozivnom okruženju.

Postoji opasnost od uklještenja između pokretnih dijelova. Mjernu glavu ne hvatajte dok je u pokretu.

Kako biste mogli zajamčiti trajnu sigurnost uređaja, važno je da pokvarene osigurače uvijek mijenjate zamjenskim osiguračima odgovarajućeg tipa i amperaže.

Glavu transportirajte u originalnoj ambalaži.

Kablovi moraju odgovarati Renishaw specifikacijama. Neodgovarajući kablovi mogu oštetiti opremu.