Skip navigation

RO - Instrucţiuni de siguranţă

ATENŢIE: Este indicat ca toţi utilizatorii şi operatorii să citească cu atenţie instrucţiunile de mai jos înainte de a despacheta și instala sistemul REVO.

Gama de palpatoare RSP3 trebuie să fie utilizate numai cu capul Renishaw REVO.

Operatorii trebuie instruiți pentru utilizarea sistemului REVO și a accesoriilor acestuia în configurația existentă înainte de a li se permite operarea mașinii.

În unele componente ale sistemului REVO sunt folosiți magneți permanenți. Este recomandată păstrarea distanței față de aceștia a dispozitivelor care pot fi afectate de câmp magnetic cum ar fi: sisteme de stoc are de date, pacemakere, ceasuri etc.

Emisiile LED ale RSP3

Intervalul traductorului de scanare RSP3 înglobează surse LED de putere ridicată şi nu trebuie utilizat în cazul unor deteriorări serioase sau rupturi ale unor piese din RSP3. În aceste cazuri, deconectați IMEDIAT sursa de alimentare, demontați și nu încercați să refolosiți piesele. Contactați furnizorul pentru indicații.

RCP TC-2 / RCP TC-3

Metoda de deconectare a alimentării constă din demontarea cablului de alimentare sau închiderea sursei de alimentare.

Avertismente

Atenţie la deplasările neaşteptate. Operatorul trebuie să rămână complet în afara spațiului de lucru al capului și al palpatorului. Furnizorul mașinii trebuie să se asigure că utilizatorul cunoaște limitele spațiului de lucru a mașinii.

În toate aplicaţiile care presupun utilizarea maşinilor unelte sau a MMC, se recomandă protejarea ochilor.

Este responsabilitatea furnizorului să se asigure că utilizatorul a fost înştiinţat asupra oricărui pericol implicat de utilizarea echipamentului, inclusiv asupra pericolelor menţionate în documentaţia produsului Renishaw, şi de asemenea să se asigure că au fost prevăzute protecţii şi interblocări de siguranță adecvate.

Consultați instrucţiunile de operare puse la dispoziție de furnizorul echipamentului.

Componentele sistemului nu conțin piese ce pot fi reparate de utilizator, cu excepția RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 și FCR25. Este interzisă demontarea oricărei piese a produsului. La apariția unei probleme, contactați furnizorul pentru asistență.

În anumite circumstanţe, semnalul traductorului poate indica, în mod eronat, o atingere. Nu vă bazaţi pe semnalele primite de la traductor pentru a opri deplasarea maşinii.

Suprareglarea mecanismului de declanșare a traductorului va împiedica oprirea mașinii în cazul unei coliziuni a traductorului.

Îmbinările traductorului sunt proiectate astfel încât să permită eliberarea traductorului / suportului palpatorului în eventualitatea unei coliziuni.

Acest echipament nu poate fi folosit în medii cu potențial exploziv.

Exista pericolul ciupirii între componente. Nu atingeti traductorul sau capul acestuia în timpul mișcărilor.

Este esenţial pentru siguranța continuă ca toate siguranţele să fie înlocuite cu unele de acelaşi tip și valoare nominală.

Capul trebuie transportat în ambalajul furnizat de Renishaw.

Cablurile trebuie sa corespundă specificațiilor Renishaw. Cablurile neadecvate pot defecta echipamentul.