Skip navigation

LT - Sauga

ATSARGIAI: prieš išpakuodami ir montuodami sistemą REVO, atidžiai perskaitykite pateikiamas saugos instrukcijas ir užtikrinkite, kad visi operatoriai jų laikytųsi kiekvieną kartą.

RSP3 linijos zondai turi būti naudojami tik su „Renishaw REVO“ galvute.

Prieš leidžiant naudoti įrenginius, į kuriuos įmontuojama sistema REVO ir kiti su šia sistema naudojami įtaisai, operatoriai turi būti išmokyti jais dirbti.

Kai kuriose sistemos REVO dalyse ir su ja naudojamuose įtaisuose yra nuolatinių magnetų. Todėl svarbu arti jų nelaikyti prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetinis laukas, pavyzdžiui, duomenų atmintinių.

RSP3 lazerio poveikis

RSP3 linijos zondavimo sistemose yra galingų šviesos diodų ir jie neturi būti naudojami įvykus rimtam sistemos RSP3 ar bet kurios jos dalies pažeidimui arba gedimui. Tokiu atveju NEDELSDAMI išjunkite įrenginį iš elektros šaltinio, išimkite tas dalis ir nebandykite jų vėl naudoti. Kreipkitės į savo tiekėją patarimo.

RCP TC-2 / RCP TC-3

Maitinimo pertraukimo būdas – atjungti maitinimo laidą arba išjungti tiekimą.

Įspėjimai

Saugokitės netikėtų judesių. Naudotojui nerekomenduojama atidaryti veikiančios zondo galvutės ir adatos junginio gaubto. Įrenginio tiekėjas turi užtikrinti, kad naudotojas žinotų apie didžiausią sistemos galingumą.

Atliekant visus darbus, kai naudojami įrenginio įrankiai, įrenginys valomas ir prižiūrimas, rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius.

Įrenginio tiekėjas atsako už tai, kad naudotojas būtų įspėtas apie pavojus, susijusius su įrenginio naudojimu, taip pat apie pavojus, minimus „Renishaw“ prietaiso techninėje dokumentacijoje, ir kad būtų sumontuoti atitinkami apsauginiai įrenginiai bei blokatoriai.

Laikykitės įrenginio tiekėjo naudojimo nurodymų.

Sistemos komponentuose nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas, išskyrus RCP TC-2, RCP TC-3, RCP2 ir FCR25. Negalima mėginti ardyti jokios prietaiso dalies. Kilus problemai, pagalbos kreipkitės į tiekėją.

Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, zondo signalas gali neteisingai nurodyti, kad jo reikšmės atstatytos į pradinę būseną. Nepasikliaukite zondo signalais ir iš karto nestabdykite įrenginio.

Zondo paleidimo atšaukimo funkcija, zondui atsitrenkus, apsaugos įrenginį nuo atsitraukimo.

Zondo jungtys sukurtos taip, kad susidūrimo atveju zondas ir (arba) adatos laikiklis nukristų.

Įrenginys netinkamas naudoti sprogioje aplinkoje.

Tarp detalių pakliuvę daiktai gali būti suspausti. Nelaikykite už judančio zondo ir jo galvutės.

Darbo sauga bus užtikrinta, jei saugiklius keisite tinkamo tipo ir parametrų saugikliais.

Galvutę galima vežti tik „Renishaw“ pakuotėje.

Laidai turi atitikti „Renishaw“ specifikacijas. Netinkami laidai gali sugadinti įrenginį.