Skip navigation

RO - Instrucţiuni de siguranţă

ATENŢIE: Este indicat ca toţi utilizatorii şi operatorii să citească cu atenţie instrucţiunile de mai jos înainte de a despacheta și instala sistemul REVO.

Traductoarele RSP2, RSP2 V2, SFP1 și RSP3-x sunt proiectate pentru a fi folosite numai cu capul indexabil REVO.

Operatorii trebuie instruiți pentru utilizarea sistemului REVO și a accesoriilor acestuia în configurația existentă înainte de a li se permite operarea mașinii.

În unele componente ale sistemului REVO sunt folosiți magneți permanenți. Este recomandată păstrarea distanței față de aceștia a dispozitivelor care pot fi afectate de câmp magnetic cum ar fi: sisteme de stoc are de date, pacemakere, ceasuri etc.

Emisiile laser ale traductoarele RSP2 şi SFP1 sunt Clasa 3R

Se fac referințe la elementele indicate cu † și ‡ în figurile de mai jos. Asigurati-vă că ați înțeles toate instrucțiunile de siguranță. Este recomandată familiarizarea cu componentele sistemului REVO.

Imagini de siguranţă ale traductoarelor RSP2 şi SFP1 de Clasa 3R

Aceste versiuni ale traductoarelor RSP2 şi SFP1 au fost clasificate ca produse cu laser în clasa 3R confom EN 60825-1:2007. Această clasificare este realizată conform puterii laser emisă în cazul situației puțin probabile în care se sparge suportul palpatorului, în conformitate cu cerința criteriului de ‘defect unic' din EN 60825-1. În absența acestui defect, emisia laser a sistemului este neglijabilă.

RSP2 and SFP1 Safety label information


Legendă 
† Contactele întrerupătorului de interblocare

‡ Orificiul Laser și fereastra optică

ATENŢIE: Nu îndepărtaţi etichetele de atenţionare existente pe corpul traductoarelor RSP2 şi SFP1.

Putere laser

  • Putere de ieșire maximă: < 5 mW
  • Durata pulsului : emisie continuă
  • Lungime de undă: 670 nm
  • Divergența razei: 2 mrad

Traductoarele RSP2 şi SFP1 conţin surse laser de clasa 3B şi nu trebuie utilizate în cazul unor deteriorări serioase sau rupturi ale unor părţi din produs. În aceste cazuri deconectați IMEDIAT sursa de alimentare, demontați și nu încercați să refolosiți piesele. Contactați furnizorul pentru indicații.

În condiţii normale de exploatare, raza laser este complet închisă în corpul traductorului şi în corpul suportului palpatorului, astfel că este inaccesibilă operatorului. Demontarea suportului palpatorului deschide două seturi de contacte ale întrerupătorului de interblocare, indicate cu †, pentru a întrerupe automat alimentarea laserului și a preveni expunerea la raza laser.

La intervale convenabile, contactele de interblocare trebuie verificate și controlate pentru a fi siguri că sunt curate și fără contaminare din aer, praf, moloz sau așchii metalice. În situații puțin probabule, contaminarea cu impurități poate determina un scurtcircuit între pini, mărind riscul alimentarii laserului fără ca suportul palpatorului să fie montat. Nu atingeți niciodată contactele cu obiecte conducătoare de curent electric. Urmați cu atenție instrucțiunile de curățare din secțiunea întreținere.

Înainte de inspectarea echipamentului, detaşaţi întotdeauna traductoarele RSP2 sau SFP1 de cap. Nu priviţi niciodată direct în apertura laserului, indicată cu ‡, dacă traductorul RSP2 sau SFP1 este conectat la capul traductorului.

În situaţia improbabilă în care se rupe tija palpatorului fără a dizloca conexiunea interblocată dintre traductor şi suportul palpatorului, există un mic risc de expunere la radiaţie laser de clasa 3R prin apertura tijei suportului rupt. Privirea directă în aceasta direcţie poate duce la pierderea definitivă a vederii şi trebuie evitată. În cazul acestui tip de accident, evitați să priviți direct în raza laser emisă sau reflectată şi apăsați butonul de urgență de pe telecomanda manuală pentru a opri mişcarea neprevăzută. Apoi, demontați manual traductorul și suportul de palpator de pe capul REVO. După efectuarea acestor operații, mașina trebuie mutată manual la distanță de piesă și evaluate pagubele. Nu încercați sub nicio formă să reparați sau să refolosiți un suport de palpator defect. Contactați furnizorul pentru indicații.

Emisii laser RSP2 V2 de clasa 1

Se fac referințe la caracteristicile indicate cu ‡ în figurile de mai jos. Asigurați-vă că ați înțeles toate instrucțiunile de siguranță. Este recomandată familiarizarea cu componentele sistemului REVO.

Ilustrarea elementelor de securitate ale RSP2 de clasa 1

Această versiune a RSP2 este clasificată ca produs laser de Clasa 1 conform normei EN 60825-1:2014.

RSP2 front and bottom view


Legendă

‡ Fereastră optică

Corpul traductorului RSP2 V2 conține surse laser încorporate de clasa 3B și nu mai trebuie utilizat în cazul unei avarii grave sau a rupturii oricărei piese a produsului. În aceste cazuri deconectați IMEDIAT sursa de alimentare, demontați și nu încercați să refolosiți piesele. Contactați furnizorul pentru indicații.

Înainte de inspecție, îndepărtați întotdeauna traductorul RSP2 V2 de pe cap.

Dacă suportul de palpator este demontat manual sau din cauza suprasolicitării, raza laser este accesibilă prin fereastra optică indicată cu ‡ în imagine. În condiții normale, raza laser se va stinge automat în cazul în care suportul palpatorului este demontat, pentru a preveni accidentele.

ATENŢIE: Suportul palpatorului trebuie înlocuit pe cât de curând posibil.

Emisiile LED ale RSP3-x

Traductorul de scanare RSP3-x înglobează surse LED de putere ridicată şi nu trebuie utilizat în cazul unor deteriorări serioase sau rupturi ale unor piese din acesta. În aceste cazuri, deconectați IMEDIAT sursa de alimentare, demontați și nu încercați să refolosiți piesele. Contactați furnizorul pentru indicații.

RCP TC-2

Metoda de deconectare a alimentării constă din demontarea cablului de alimentare sau închiderea sursei de alimentare.

Filtrele de aer

Presiunea alimentării cu aer la intrarea filtrelor de aer nu trebuie să depășească 8.5 bar. Vă rugăm să respectați măsurile de precauție normale în cazul aerului comprimat.

Operare generală și întreținere

Produsul este destinat utilizării numai în combinație cu controlerul Renishaw UCC2-2.

Se recomandă deconectarea sursei de alimentare înaintea oricărei operații de întreținere.

Întreținerea este restricționată la procedurile descrise în secțiunea întreținere.

Aveţi grijă ca ferestrele aperturilor laser, indicate ca ‡, prezente pe RSP2, RSP2 V2, SFP1 şi pe suporturile de palpatoare corespunzătoare, să nu se deterioreze, deoarece sunt fabricate din sticlă şi pot cauza răniri în cazul spargerii.

ATENŢIE: Utilizarea comenzilor sau reglajelor, precum și efectuarea unor proceduri altele decât cele specificate în acest text pot determina expunerea la radiații periculoase.

Avertismente

Atenţie la deplasările neaşteptate. Operatorul trebuie să rămână complet în afara spațiului de lucru al capului și al palpatorului. Furnizorul mașinii trebuie să se asigure că utilizatorul cunoaște limitele spațiului de lucru a mașinii.

În toate aplicaţiile care presupun utilizarea maşinilor unelte sau a MMC, se recomandă protejarea ochilor.

Este responsabilitatea furnizorului să se asigure că utilizatorul a fost înştiinţat asupra oricărui pericol implicat de utilizarea echipamentului, inclusiv asupra pericolelor menţionate în documentaţia produsului Renishaw, şi de asemenea să se asigure că au fost prevăzute protecţii şi interblocări de siguranță adecvate.

Consultați instrucţiunile de operare puse la dispoziție de furnizorul echipamentului.

Componentele sistemului nu conțin piese ce pot fi reparate de utilizator, cu excepția RCP TC-2, RCP2 și FCR25. Este interzisă demontarea oricărei piese a produsului. La apariția unei probleme, contactați furnizorul pentru asistență.

În anumite circumstanţe, semnalul traductorului poate indica, în mod eronat, o atingere. Nu vă bazaţi pe semnalele primite de la traductor pentru a opri deplasarea maşinii.

Suprareglarea mecanismului de declanșare a traductorului va împiedica oprirea mașinii în cazul unei coliziuni a traductorului.

Îmbinările traductorului sunt proiectate astfel încât să permită eliberarea traductorului / suportului palpatorului în eventualitatea unei coliziuni.

Acest echipament nu poate fi folosit în medii cu potențial exploziv.

Exista pericolul ciupirii între componente. Nu atingeti traductorul sau capul acestuia în timpul mișcărilor.

Este esenţial pentru siguranța continuă ca toate siguranţele să fie înlocuite cu unele de acelaşi tip și valoare nominală.

Capul trebuie transportat în ambalajul furnizat de Renishaw.

Cablurile trebuie sa corespundă specificațiilor Renishaw. Cablurile neadecvate pot defecta echipamentul.