Přeskočit navigaci

Servis a podpora

Služby společností Renishaw nekončí instalací a produktu.

Rychlý servis a podpora

modernizační technik

Společnost Renishaw si uvědomuje, že uživatelé CMM vyžadují vysokou úroveň využití stroje, takže pohotový servis a kvalitní podpora jsou maximálně důležité. Nabízíme rychlý servis typu „oprava výměnou“ pro všechny prvky systému, včetně řídicího systému UCC.

Na stránce CMM support site je k dispozici řada informací, tipů, softwarových oprav ke stažení a také možnost odeslat dotaz na konkrétní požadavek.

Ve školicích kurzech metrologického softwaru MODUS™ zdokonalíte svoje dovednosti a objevíte plný potenciál vašeho systému.

Naše školicí kurzy založené na zkušenostech a průmyslových standardech zdokonalí vaše dovednosti v obsluze, údržbě a aplikacích metrologického softwaru MODUS.

Náš modulární školicí program, který nabízí kombinaci praktických úloh a teoreticky zaměřených aktivit, vyhovuje všem stylům výuky a poskytne spolehlivý základ vašim zkušenostem.

Nabízíme základní, středně pokročilé i aplikačně zaměřené školicí kurzy, podporující soustavný profesionální růst a rozšiřující současnou úroveň vaší kvalifikace.

Servisní smlouvy

Společnost Renishaw nabízí zákazníkům, kteří si nechali zmodernizovat měřicí stroj, servisní smlouvy přizpůsobené potřebám zákazníka:

  • údržba softwaru
  • kalibrace stroje, preventivní údržba a hot-line
  • podpora mimo běžnou pracovní dobu
  • rozšiřující školení k softwaru

Každá servisní smlouva je přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníka, takže si můžete zvolit kombinaci služeb odpovídající vašim potřebám, s možností převedení nevyužitých dnů do dalšího období.

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si dokument popisující příležitosti, jak zvýšit schopnost a výkonnost měření stávajících souřadnicových měřicích strojů doplněním nejmodernějšího softwaru, řídicích systémů a snímacích technologií.

  • Zprávy:  Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

    Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.

K dostání u společnosti Renishaw nebo u našich certifikovaných montážních firem

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

Informace o produktech