Hoppa över navigering

IPC intelligent process control

Processstyrning kan uppnås med sluten feedback med Equator™-mätningsdata för att uppdatera offsets direkt på verktygsmaskinens styrsystem.

Feedback i realtid

Skärmbild på IPC-programvaran

Mätresultaten kan enkelt läsas i realtid med IPC, som ger möjlighet att ansluta till vissa moderna styrsystem för verktygsmaskiner. Detta möjliggör att offsetvärden uppdateras, vilket ger äkta automatiserad processtyrning. Data från Equator-mätsystemet kan användas för att uppdatera offsets repeterbart och tillförlitligt, vilket kompenserar för vanliga orsaker till instabilitet i processen, till exempel verktygsslitage och värmepåverkan.

Kontrollera processkapaciteten

Offsets kan kontrolleras statistiskt för att förbättra kapaciteten hos bearbetningsprocesser, vilket ger bättre kvalitet och högre avkastning. Detta uppnås genom att använda ett löpande medelvärde av mätresultat för att beräkna kompenseringsvärden och standardavvikelse för att beräkna kontrollgränser.

Livstidshantering av skärverktyg

När ett verktyg har kompenserats mer än maximal verktygsoffset (användardefinierad) utfärdas en slitagegränsvarning, vilket informerar verktygsmaskinen om att skärverktyget behöver bytas ut. Verktygsmaskinen kan sedan besluta om att använda ett annat verktyg eller att stoppa processen innan nästa cykel.

Uppdatera flera maskiner

Equator-mätsystemet kan skicka värden för offsetuppdatering till flera maskiner baserat på individuella mått, vilket innebär att du kan uppdatera flera verktyg på flera maskiner samtidigt. Till exempel kan OP10- och OP20-processer kontrolleras med en mätcykel. Alla data sparas och tidsstämplas för senare analys.

Nyckelegenskaper

  • Minskat behov av ingrepp från användaren
  • Minskad stilleståndstid för maskinen
  • Fel registreras över flera detaljer som medelvärden, vilket ger mer noggranna uppdateringar
  • Ingen tidsfördröjning, tack vare närheten till verktygsmaskinen
  • Möjliggör en-till-många-uppdateringar (Equator-system till verktygsmaskin)

Enkel måttinställning

  1. Välj de mått som ska användas
  2. Ställ in kontrollgränser
  3. Ställ in korrigeringsegenskaper
  4. Välj den maskin som ska uppdateras
  5. Ställ in information om verktygsoffset