Přeskočit navigaci

Jedinečné techniky pětiosého měření se sondou RSP2

Pětiosé, vysokorychlostní, velmi přesné měřicí techniky Renishaw přinášení celou řadu přínosů, jejichž výsledkem je značné zvýšení výkonu.

Snímání pohybem hlavice

REVO snímání pohybem hlavice

Při měření velikosti a polohy prvku se jednotlivé měřicí body snímají pohybem hlavice REVO, případně pohybem hlavice v kombinaci s pohybem některé z os měřicího stroje. Funkce snímání pohybem hlavice je měřicí úloha, kde se předpokládá sejmutí malého počtu bodů, ale rozhodující je přitom rychlost měření.

Skenování po kružnici a spojené skenování po kružnici

REVO® skenování po kružnici

Skenování po kružnici (circle scan) je snímací rutina určená pro měření kruhového prvku souvislým pohybem doteku při současném snímání bodů rychlostí až 4 000 datových bodů za sekundu. Systém REVO využívá pohyb v obou osách hlavice ke sledování tvaru povrchu na předpokládané dráze a minimalizuje vliv pohybu ve třech osách měřicího stroje na přesnost. Skenování po kružnici je určeno pro měření otvorů, například v bloku válců motoru, kde je tvarová odchylka kritickým parametrem.

Skenování válce (cylinder scan)

REVO skenování válce

Při válcovém skenování (cylinder scan) vykonává stroj pohyb podél osy válce nebo kuželu. Hlavice se posouvá podél osy o jednotnou délku na každou otáčku. Výsledkem je spirálová dráha, během které je nasnímán velký soubor datových bodů po celé definované délce.

Skenování roviny (gasket scan)

REVO skenování roviny

Skenování roviny (gasket scan) je velmi vhodná metoda pro měření roviny snímáním bodů po nepravidelné dráze. Dráha, po které se pohybuje hlavice systému REVO, prochází nadefinovanými body. Při skenování je nasnímáno velké množství dat s minimalizací počtu pohybů měřicího stroje. Rutina Gasket scan využívá plného pětiosého pohybu.

Sweep sken - povrch

REVO vychylovací skenování roviny

Měření rovné plochy vychylováním hlavice (sweep scan - flat plane). V tomto režimu se hlavice REVO pohybuje kývavými pohyby na obě strany, zatímco osa měřicího stroje se pohybuje konstantní rychlostí jedním směrem. Tento proces minimalizuje nepřesnosti způsobované deformacemi konstrukce CMM, vznikajícími při konvenčním měření při vysokých rychlostech.

Sweep sken - hrany

REVO vychylovací skenování zakřivené plochy

Měření zakřivené plochy vychylováním hlavice (sweep scan - curved surface). Pohyb hlavice REVO se přizpůsobuje měnícímu se tvaru povrchu řízením tlaku doteku během vychylování. Pinola souřadnicového měřicího stroje se pohybuje konstantní rychlostí v jednom směru, čímž minimalizuje nepřesnosti způsobované deformacemi konstrukce stroje. Výsledkem je schopnost sledovat tvar povrchu dílce při současném snímání velkého objemu datových bodů, což je výhodné například při měření lopatek leteckých motorů.