Přeskočit navigaci

Použití 5osého měření REVO

REVO® je nový dynamický systém společnosti Renishaw s měřicí hlavicí a sondou. Tento nový revoluční výrobek byl navržen k maximalizaci výkonu souřadnicových měřicích strojů při zachování vysoké přesnosti systému.

REVO Měřicí techniky

Další informace o REVO měřicích technikách.
Snímání pohybem hlaviceSkenování po kružnici (circle scan)Skenování válce (cylinder scan)Skenování roviny (gasket scan)
REVO snímání pohybem hlaviceSkenování kružnice s REVOREVO skenování válceREVO skenování roviny
Měření rovné plochy (flat plane)Vychylovací skenování – zakřivená plochaDělené skenování – kolem lopatkySkenování
REVO vychylovací skenování rovinyREVO vychylovací skenování zakřivené plochyREVO skenování roviny - kolem lopatkyREVO skenování roviny - kolem lopatky

Měření sedel a vedení ventilů pomocí REVO

REVO při skenování ventilových sedel a vřeten

Měření sedel a vedení ventilů tradičními postupy je obtížný a časově náročný úkol, který často neposkytuje dostatečně kvalitní měření.

REVO a technologie 5osého měření společnosti Renishaw významně mění tuto situaci. Nyní je možné shromáždit velmi rychle velké množství dat, z nichž lze vypočítat analytické parametry pro sedlo a vedení ventilu. Tato metoda má výjimečně dobré výsledky při testech opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Další informace o měření a analýza sedla a vedení ventilu pomocí REVO.