Přeskočit navigaci

Rychlejší kalibrace REVO

Kalibrace zabere u tradičních systémů CMM spoustu času, který by bylo možné využít pro měření obrobku.

Kumulativní úspory času REVO narůstají s tím, jak se proces kalibrace pravidelně opakuje, aby se vyhovělo postupům prokazování kvality, a díky tomu je zajištěna maximální využitelnost souřadnicového měřicího stroje pro měření obrobků.

Kalibrace REVO pomocí kalibrační koule

Kalibrace zabere u tradičních systémů CMM spoustu času, který by bylo možné využít pro měření obrobku. Jedinečná kalibrační technika, vyvinutá pro systém REVO, určuje geometrii hlavice a sondy v jediné rychlé kalibrační rutině. Takto zjištěné kalibrační hodnoty jsou potom platné pro měření v jakékoliv poloze hlavice. Doba kalibrace se tím oproti 3osým systémům dramaticky zkracuje.

Kalibrace typického CMM využívajícího například 40 poloh hlavice pro měření více odlišných typů dílců zabere přibližně dvě hodiny času. Naproti tomu kalibrace systému REVO trvá pouze 20 minut.

Četnost kalibrací souvisí s postupy zabezpečení kvality. Čím častěji se kalibrace opakují, tím větší je úspora času a tím větší je i využitelnost měřicího stroje.