Hoppa över navigering

Organiser, användarprogramvara

Användarvänlig programvara för operatörer på verkstadsgolvet för att köra program och enkelt kontrollera processer.

Organiser-programvara för verkstadsgolvet

Organiser med with ok/ ej ok

Organiser är ett intuitivt programgränssnitt för verkstadsoperatörer, med symboler för programval, programkörning och datarapportering, som kräver lite eller ingen utbildning. En anpassad skärmbild skapas för varje detalj, så att användaren kan starta mätningen med en enda operation.

Tydliga ikoner visar om systemet är i referens- eller mätläge, och startknappen markeras tillsammans med andra funktioner. När programmet körs visas den uppskattade återstående tiden tillsammans med en stoppknapp på skärmen. När mätningen är slut visas ett fönster med Godkänt eller Underkänt, tillsammans med antalet värden som ligger inom tillåtna toleranser.

Process Monitor tillhandahåller ett diagram som visar historiken för funktionsmätningar, och en enkel grafisk vy över proportionerna för toleranserna för varje funktion. Det möjliggör också hantering av kalibreringsprocessen i enlighet med temperatur, tid eller antalet detaljer som mätts upp. Att kunna visa inspektionsdatahistoriken för en detalj är en ovärderlig funktion för att styra tillverkningsprocesser.

Programval

MODUS Organiser detaljprogramskärm

Organiser kan ge tillgång till flera olika mätningsprogram och gruppera dem i "detaljfamiljer" med en mappstruktur. På programvalsskärmen kan du enkelt bläddra bland program och mappar med en vänster till höger bläddringsfunktion, och välja med ett enda musklick.

Detaljprogram kan identifieras med detaljnummer, bilder på detaljen eller väljas med en streckkodsläsare, vilket garanterar att användarna väljer korrekt program för detaljer som ska mätas.

Köra ett program

MODUS Organiser detaljprogramräknare

Första gången ett program körs måste Equator-systemet ”nollställas” genom att referensdetaljen mäts. Användaren placerar lämplig fixtur och fixturplatta på mätsystemets bas och laddar referensdetaljen (som förvaras i närheten av Equator-systemet för att säkerställa att den håller samma temperatur som i verkstaden) på fixturen.

Organiser startar i referensläge och när kalibreringsrutinen har körts växlar den automatiskt till mätningsläge. Produktionsdetaljer mäts nu kontinuerligt tills referensmätning krävs, vilket kan utföras när som helst eller hanteras av Process Monitor-funktionen.