Hoppa över navigering

MODUS™-mätningsprogramvara

MODUS är ett kraftfullt metrologipaket för Equator-systemet, som möjliggör CAD-driven programmering och mätning av komplexa profiler.

Om MODUS

MODUS tar emot kommandon från Organiser för att köra DMIS-skript, som det sedan översätter till standard I++-kommandon och skickar till UCCserver Equator. MODUS tillhandahåller en heltäckande uppsättning 3-dimensionella mätfunktioner, som tillhandahålls via ett intuitivt användargränssnitt med en fullständig grafisk visning av mätrutiner. Guideprogram är ett snabbt och enkelt sätt att specificera vanliga mätuppgifter, vilket säkerställer att goda arbetsrutiner används.

På det programmerbara systemet finns den heltäckande programmeringsprogramvaran MODUS™ som gör det möjligt för tekniker att snabbt skapa mätrutiner för alla detaljer – enkla eller komplexa, prismatiska eller friform.

Med MODUS kan skannings- och kontaktprobsmätningar enkelt programmeras på Equator-systemet, med industristandardproben SP25. Med skanning kan tusentals datapunkter tas för att definiera en funktion, vilket möjliggör geniun formanalys.

Nyckelegenskaper

  • MODUS - screen caliper RSP3 Fullt stöd för I++ DME-kompatibla styrsystem, inklusive Equator-styrsystem
  • Full kompatibilitet med Equators jämförande mätmetod
  • CAD-driven offline-programmering, med stöd för de neutrala formaten IGES, STEP, Parasolid® och VDA-FS - programmen kommer till maskinen körklara, och lite eller ingen testkörning behövs
  • Högkvalitativ integration med CATIA® (v5 och v4), Siemens® NX™ (tidigare Unigraphics®), Pro/E® och Solidworks® CAD/CAM-lösningar
  • Eget DMIS-stöd
  • Certifierade matematiska algoritmer
  • Kraftfulla rapporter – text och grafik
  • Flexibla rapporterade utdata inklusive certifierad Q-DAS

Standards ger kompatibilitet

MODUS bygger på erkända branschstandarder som DMIS, I++ DME, DML och Microsoft® SQL Server, vilket maximerar kompatibiliteten med befintliga program och rapporter. Flexibla rapportalternativ innefattar textbaserade och grafiska rapporter. Resultatdata kan exporteras i många olika format, inklusive certifierat Q-DAS för omfattande SPC-analys.

Rapporteringsfunktionerna hos MODUS är omfattande och innefattar traditionella textrapporter med heltäckande användardefinierad formatering. Grafisk rapportering gör det möjligt att presentera resultat relativt CAD-modellen, inklusive som diagram eller 3D-formplottning för många detaljer.