Örnek olay: Renishaw’un RESOLUTE™ mutlak enkoderi çok eksenli döner table tasarımında ITRI'yi destekliyor (pdf)

File size: 1.73 MB Language: Türkçe Part number: H-3000-5099

"5 eksenli işleme" terimi genellikle bir CNC tezgahının bir parçayı veya takımı aynı anda beş ayrı eksende hareket ettirme becerisini ifade etmektedir. Takım tezgahının modern sanayide vazgeçilmez bir rolü vardır ve son zamanlarda toplu üretilen karmaşık parçaların hassas ve detaylı biçimde işlenmesine imkan vererek ürün tasarımında esnekliği büyük ölçüde arttıran 5 eksenli işleme merkezlerinin popülerliğinden faydalanmıştır.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.