Pressmeddelande: LinACE™ absolut linjär axelpulsgivare InAxis™ (docx)

File size: 53 kB Language: Svenska

LinACE är en robust och absolut linjär pulsgivare som har tagits fram för att integreras i hydrauliska, pneumatiska och elektromekaniska manöverdon som ett återkoppling av positionering eller hastighet. Systemet har en noggrannhet på ±5 µm och användare kan uppnå fullständigt sluten styrning, vilket markant förbättrar säkerheten och prestandan. LinACE är ett helt nytt förhållningssätt till linjär positionsåterkoppling som har skapats och tillverkas av Renishaws delägda företag RLS.

This type of file requires a viewer, freely available from Microsoft

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.