Vitbok: Noggrannhet för vinkelpulsgivare (pdf)

File size: 458 kB Language: Svenska Part number: L-9517-9206

Många automatiseringssystem bygger på exakt vinkelrörelse. T ex för roterande dator-till-plåt-tryckpressar (CTP), A-, B- & C-axlar i verktygsmaskiner, ytmonteringsmaskiner, formmätning, hantering och kontroll av halvledarskivor samt goniometrar används någon form av roterande pulsgivare eller vinkelpulsgivare.

This type of file requires a viewer, freely available from Adobe

Didn't find what you were looking for?

Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.